Det pratas allt mer i den amerikanska diskussion om att Youtube kommer att få en nyckelroll i det amerikanska valet. Det kanske inte är så konstigt. Ett antal tänkare har sedan en tid noterat hur vi håller på att förändra vårt samhälle från ett skriftsamhälle till ett prat och bildsamhälle.

På den politiska arenan skedde övergången i och med den berömda Nixon-debatten 1960 som var den första sända TV-debatten där det var tydligt att hur man såg ut i TV-rutan blev mycket viktigare än vad som egentligen sades. Att tittarna nu för första gången såg att Nixon bl a satt och svettades och såg pressad ut gjorde att Kennedy oväntat vann debatten. Den retoriska styrkan i videoformatet var ett faktum och rörliga bilder via TV har dominerat bland de politiska påverkanskanalerna.

Ökad allmän tillgång till publiceringsteknik

Vad som nu håller på att hända är att produktion och spridning av videomaterial håller på att sjunka i kostnad och öka i tillgänglighet hos en bred allmänhet. Billiga videokameror som t ex mobilkameror, Internet och den ökande bandbredden har gjort det möjligt för sajter som Youtube att förändra medielandskapet genom att göra det möjligt för var och en att publicera videosnuttar som sprider alla typer av budskap. Jag tror att kritiker som inte anser att Internet kommer att få så stort betydelse för vårt samhälles utveckling och t ex det politiska spelet har fel. Felet ligger dock inte bara hos dem.

Förespråkarna och visionärerna runt den nya tekniken har också sitt finger med i spelet då de gärna också är naiva teknikoptimister som dock gör felet att missbedöma med vilken hastighet förändringen kommer. De gör sig ofta skyldiga till att överskatta förändringarnas effekt på kort sikt, men underskattar dem i det längre perspektivet. Internet-bubblan är ett bra exempel på en effekt av att man överskattade förändringarna på kort sikt. Nu är det 12 år sedan Internet och webben gjorde sitt offentliga intåg, och först nu har användningen fått en sådan spridning att effekterna precis börjat synas på ett mer allmänt plan. Plötsligt upptäcker allt fler att de är beroende av sin mobiltelefon eller av Internet för att få information om yttervärlden, köpa flygbiljetter, försäkringar, musik eller böcker. Och om man skulle få för sig att köpa en CD-skiva eller en flygbiljett på något annat sätt så får man antingen leta efter en skivaffär eller en resebyrå som säljer flygresor och när man väl kommer dit har dom ofta inte den CD man var ute efter eller har en flygbiljett till de priser man är van att betala på Internet.

Utvecklingen följer S-kurvor

Man får inte glömma inte att förändringar i allmänhet och teknikbaserade förändringar i synnerhet byggs upp under lång tid och vid ett visst tillfälle, då tillräckligt moment byggts upp och förutsättningarna är rätt, får en explosiv tillväxt. S-kurvan gäller verkligen, men för de flesta infrastrukturutvecklingar i teknikhistorien har de tagit i storleksordningen 50 år på sig att spridas från den första installationen tills dessa att förändringen varit fullbordad och ökningen avtagit… Och det har inte att göra med teknikutvecklingens hastighet utan har ofta mer att göra med tiden det tar för människor att förändra sin inställning till saker, för organisationer att göra saker på helt nya sätt och nya företag bildas i en sådan omfattning att en strukturell förändring verkligen kommer till stånd.

När det gäller spridningen av budskap i form av videosnuttar har detta redan nått en stor omfattning när det gäller roliga klipp, musikvideos och filmer av udda upplevelser. Det som börjar öka är videosnuttar med “sanningar” om hur något verkligen ligger till. Ibland medvetet vinklat ur ett politiskt perspektiv och ibland bara utifrån en opolitisk aktör som bara vill bidra.Det kan vara för tidigt att utropa Youtube som en viktig påverkansfaktor, men å andra sidan är det svårt att säga vilken typ av material som skulle kunna få en avgörande roll i valet.

Via Smart Mobs: Scientific American on the coming “YouTube” election in USA

Läs i Scientific American om the sudden entrance of a new and out of control player in USA political media, YouTube

eller Guardian article on the “Youtube election”Läs gärna också om den TV-sända debatten mellan Kennedy och Nixon 1960.

Uppdatering: även BBC skriver: “Youtube change face of US debate


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.