Vad händer egentligen när vår verklighet visar sig vara helt annorlunda än vad vi tidigare trott? Är det vad dagens makthavare upptäckt att Wikileaks gör?

I filmen The Matrix pluggas hjälten Neo ur från verkligheten och får se att vår värld i själv verket är en avancerad digital illusion skapad av en superdator som förslavat människorna och använder dem som biologiska batterier. Därmed dras han in i en traditionell frihetskamp där ondskan är digital och har fullt av tekniska medhjälpare, medan de goda är mänskliga, få och har mycket begränsat med tekniska hjälpmedel.

Med Wikileaks verkar det förhålla sig precis tvärtom. Åtminstone om man tror att goda representeras av Wikileaks. Kampen för sanningen förs genom att man utvecklat och driver ett system som stödjer whistle blowers på gräsrotsnivå så att hemligstämplade sanningar från maktens stängda korridorer kan komma ut i media och därmed granskas av allmänheten. Även om det i likhet med Matrix är gräsrötterna som kämpar mot den otroligt mäktiga överheten är förhållandet till tekniken det omvända. Wikileaks bygger helt och hållet på den digitala teknikens nya möjligheter att organisera och kommunicera med miljontals individer utan hierarkisk överbyggnad, medan de maktstrukturer som utmanas beskrivs ofta som väldigt analoga, mänskliga och okunniga om den nya teknikens möjligheter och konsekvenser.

Om relationen mellan det digitala och analoga är omvänt mellan The Matrix och Wikileaks så finns det åtminstone en direkt och intressant parallell. När Neo väl har sett The Matrix förändras hans verklighetsuppfattning i grunden och därmed finns heller ingen återvändo. Har man en gång skådat verkligheten ur ett nytt perspektiv är det inte längre möjligt inte glömma vad man sett och det kommer alltid att påverka vad man väljer att göra.

Är inte detta precis vad som just har hänt i diplomatins värld i och med de senaste dokumenten som släppts via Wikileaks? En hierarkisk värld där ledare kan hålla enskilda samtal och dokument hemliga är en radikalt annorlunda värld än en där det inte längre går att garantera att samtal inte kan avlyssnas av alla och dokument inte kan samlas ihop och spridas till allmänheten.

Vad Wikileaks har gjort med makthavarna är direkt jämförbart med vad Morpheus gjorde med Neo, dvs rivit ner illusionen och blottlagt den riktiga verkligheten. En fasansfull ny verklighet i vilken politiker och andra makthavare i nationalstaternas maktstrukturer plötsligt upptäcker att de förlorat förutsättningarna att existera. Med fasa inser de att statiska hierarkier, demokrati och radikal transparens inte längre är möjliga bitar i samma pussel och att det faktiskt är de statiska hierarkierna som just nu verkar dra det kortaste stråt.

Ironiskt nog är den sista likheten mellan The Matrix och verkligheten  att det var politiker och andra makthavare som själv valde och drev på så att vi hamnade här. Kanske inte direkt de svenska politikerna utan framför allt de amerikanska. Men liksom när Neo valde sitt piller, hade de ingen aning om att detta lilla oskyldiga forskningsprojekt vid namn Internet skulle få sådana radikala konsekvenser ens när det tog världen med storm i mitten av 1990-talet…

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.