Coronaviruset har satt oss i ett extraordinärt och osäkert läge där våra vanliga verktyg inte längre fungerar. Istället behöver vi metoder för att navigera i en osäker värld. Scenarioplanering är ett sådant verktyg.

Osäkerheterna runt krisen är många.

  • Hur länge kommer krisen att pågå?
  • Hur djup kommer krisen att bli för samhälle och ekonomi?
  • På vilket sätt kommer den att påverka min affärsverksamhet i det längre perspektivet?

För att kunna möta osäkerheter av den typen  behöver vi utveckla framtidsscenarier. 

Idag är det framför allt planerare och strateger  som använder tekniken i långsiktig samhällsplaneringsprojekt och i stora företags strategiprocesser. 

När osäkerheten nu ökat dramatiskt behöver företag och organisationer av alla storlekar lära sig scenarioplanering för att hantera den extremt osäkra omgivningen.

Välkommen till ett webinarium där jag presenterar idén bakom scenariotänkande samt en genomgång av en stegvis metod för ni skall kunna börja utveckla egna scenarier.

Tidpunkt

X-dagen den Y/X 2020 kl NN:NN

Agenda

  1. Inledning – att navigera i osäkerhet10 minuter
  2. Översikt för hur man utvecklar framtidsscenarier40 minuter
  3. Diskussion och frågor10 minuter

Handouts

  • Bilder från presentationen
  • Metodhäfte för hur ni själva får stöd att utveckla scenarier