Socialism är väl inte det första begrepp man tänker på när man pratar om Internet och dessa framtid. Snarare går tankarna till extrem individualisering och naiv frihetsträvan. Men kanske kan detta komma att ändra sig?

Kevin Kelly, som jag gärna refererar till drar i denna korta presentation som vanligt tankarna några steg längre än de flesta. Här är en presentation från Web summit 2.0 där han hoppar över några mellansteg och kikar framåt vad webben och Internet är på väg mot.

En av tankelinjerna går via att vara refererad och publicerad på webben är att existera. Kanske inte i fysisk mening, men väl i den mening att en tanke som finns i ditt huvud har ett visst värde, men i jämförelse med de tankar som är formulerade och publicerade är den i det närmaste ingenting värd. Ur det perspektivet är det nära till hands att säga att för det allmänna finns faktiskt inte tankarna som försegår inne i ditt huvud. Man skulle därför kunna säga att ur det kollektiva samhällets perspektiv är det enda som finns det som är formulerat, kommunicerat/publicerat.

Konsekvens 1) Att något är åtkomligt via någon mediakanal (vilka alla kommer att finnas tillgängliga över Internet) är ett grundläggande existenskriterium.

Konsekvens 2) Om man begränsar tillgången till ett alster av något slag genom att ta betalt för det, begränsar man dess existens och reducerar det kollektiva värdet av alstret.

Konsekvens 3) Allt färre kommer att åberopa individuellt ägande av publicerade på det sättet att man vill begränsa spridningen, eftersom tillgänglighet = existens = grunden för värdet (finns det inte är det ingenting värt)

Konsekvens 4) Om allt färre åberopar individuellt ägande (i mening kontroll av tillkomst) så har man åstadkommit en ny form av socialism (Socialism 2.0)

Eller??

(borttagen video)


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.