Muséer brukar med några få undantag handla om det förflutna. Och i den mån historien kan lära oss något väsentligt inför framtiden är de flesta muséer förstås jätteviktiga.

Under mitt helgbesök i Lund återbesökte jag ett unikt museum.

Inte ett museum som målar upp vår historia utifrån tidstypiska föremål eller lyfter fram eller ifrågasätter något om människan eller samhället genom att visa upp en samling konstverk. Utan det unika Skissernas Museum.

Och när jag gick där slog det mig plötsligt hur viktigt just detta museum kan komma att bli för mänskligheten.

På ett plan är muséet förstås inriktat mot konst, men inte på konstverket i sig. Fokus ligger istället på den konstnärliga processen.

Muséet visar upp skisser och modeller som lett fram till konstverket. Som besökare får man se en uppsättning skisser som ger en inblick i hur konstnären tänkte – ger ledtrådar till hur tankeprocessen såg ut när verket växte fram. Skisserna berättar om hur olika idéer prövats. Marginalanteckning berättar om vilka kalkyler som gjorts. Flera varianter av till synes nästan samma konstverk vittnar om hur aspekter testats genom att delar bytts ut, ändrats eller flyttats.

Människor ersätts av algoritmerna

Men varför skulle just detta vara så viktigt inför framtiden?

Vi lever just nu i en värld som står inför en tektonisk omvandling. Algoritmer och robotar tränger med en accelererande takt in i de mänskliga domänerna och utför mänskliga uppgifter på sätt som människorna själva inte är kapabla till.

Det började med att muskelarbete ersattes av maskiner under industrialiseringen. I dag handlar det om att datorerna tar över allt mer kognitivt arbete. Algoritmerna lär sig nu i en raskt ökande takt att utföra allt som människor kan. Mycket snabbare, effektivare och med markant färre fel.

Förutom att ta över de mänskliga sysslorna utför maskinerna också mycket som människor helt saknar förmågor för. Som t ex att söka igenom miljarder dokument efter en text på bara ett par sekunder. Eller montera ihop maskiner utifrån delar som inte är synliga för det mänskliga ögat.

Maskinernas begränsningar – människornas framtid

En naturlig fråga är första vad människorna skall ägna sig åt i framtiden?

Trots maskinernas fantastiska förmågor finns det fortfarande begränsningar för vad de är kapabla till. Människors förmågor att vara lekfulla, kreativa och vandra i nivåer av mening och symbolisk abstraktion verkar än så länge vara unikt mänskliga områden.

Så ett svar på människans framtida roll vid sidan om maskinerna skulle alltså kunna vara att utföra arbete som bygger på fantasi, kreativitet och skapandeförmåga.

Och vad är detta om inte olika former av konstnärlig verksamhet? Verksamheter som idag betraktas som lite magiska och som bygger på en speciell talang. Men att vara konstnär och konsthantverkare kanske är en av morgondagens vanligaste sysslor? Mycket talar faktiskt för detta.

Och det var faktiskt inte länge sedan läkarens, ingenjörens och forskarens arbete betraktades som smala områden som var vikta för den talangfulla eliten. Idag ser vi på dessa verksamheter med helt andra ögon.

En automatiserad framtid kommer att kräva att vi bryter de sigill bakom vilka de magiska konstnärliga processerna göms. Att på bred front lära oss att omsätta vår kreativitet och fantasi till något som skapar värde för andra är med stor sannolikhet den viktigaste pusselbiten till hur vi människor skall karva ut vår egen nisch parallellt med de framrusande robotarna.

Och för att göra detta behöver vi alla lära oss metoder och arbetssätt som tidigare var förbehållet konstnärer.

Och var skulle en sådan resa börja om inte på Skissernas Museum, en av de få ställen som gläntar på dörren och visar upp den magiska konstnärliga processen. Processen som kan innehålla hemligheten till mänsklighetens framtid.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.