När jag vid årsskiftet 2021/2022 skrev min årskrönika inför 2022 försökte jag sammanfatta världens gradvis ökande osäkerhet och spända läge men hoppades ändå att 2022 skulle bli lite bättre än 2021. Så blev det inte! Istället upptäckte vi att vi hamnat i en än mer kaotisk värld – en BANI-värld.

När Ryssland inledde invasionen av Ukraina den 24 februari accelererade kaoset markant. Spänningar och underliggande transformativa krafter som byggts upp under decennier släpptes loss och efter ett par jobbiga år med pandemin kastades nu världen ut i ett ännu jobbigare läge.

Helt plötsligt befann sig Europa i en krigssituation och världen i en malström av ekonomiska sanktioner, energikriser, skenande inflation och hotande matbrist. En kaotisk situation när de flesta länder på klotet redan var ekonomiskt sänkta av pandemins effekter och horisonten redan var full av hotande finansiella lånebubblor.

Över en natt blev plötsligt helt uppenbart för alla hur sammankopplad vår världen har blivit – och hur skör den är när något händer på allvar.

Flera har använt Lenins citat från förra gången världen befann oss i en liknande kaotisk situation för att beskriva skeendet:

Det finns decennier då inget händer och sedan finns det veckor då decennier händer

En konsekvens av detta accelererande kaos är att den numera spridda akronymen VUCA inte längre räcker som ramverk för att beskriva det nya läget. Världen är inte längre bara föränderlig, osäker, komplex och motsägelsefull… den är betydligt mer instabil, turbulent och kaotisk.

Vi lever i en BANI-värld

I artikeln Facing the Age of Chaos beskriver futuristen Jamais Cascio hur vi nu passerat in i en ny och mer turbulent fas genom att låna ett uttryck från kemin:

To borrow a concept from chemistry, there has been a phase change _in the nature of our social (and political, and cultural, and technological) reality — we’re no longer happily bubbling along, the boiling has begun.

För att beskriva det nya tillståndet myntade Cascio akronymen BANI som beskriver världen som Brittle, Anxiety-creating, Nonlinear och Incomprehensible.

B – Brittle (Skör) – Systemen runt omkring oss är inte längre bara volatila och föränderliga – de är sköra och bryter samman helt och hållet när någon systempunkt angrips. Fram tills dess ger de illusionen av stabilitet och styrka vilket invaggar oss i säkerhet och att inget behöver åtgärdas.

A – Anxiety-inducing (Hispig och ångestskapande) – Känslan av osäkerhet har nu övergått i ångest, depression och ibland ren och skär rädsla. Situationen vi befinner oss oss i innebär ett konstant obehag eftersom vi känner att vi befinner oss på väg utför och inte har någon möjlighet att svänga.

N – Nonlinear (Ickelinjär) – Världen är inte längre bara komplex och svår att förutsäga – den är nu ickelinjär och helt omöjlig att prediktera. Orsak och verkan verkar helt ha kopplats isär och ibland får våra försök att förändra något får antingen ingen effekt alls, eller så får de enorma och helt oförutsedda konsekvenser.

I – Incomprehensible (Totalt obegriplig) – Fenomenen omkring oss har passerat stadiet att vara svårbegripliga och tvetydiga – de går inte längre att förstå alls. Och svaren vi får när försöker förstå vad som händer är bara ännu mer obegripliga.

På svenska har jag översatt BANI till SHIT, ett lite kraftfullare uttryck jag tror är lättare att komma ihåg. SHIT står då för Skör, Hispig, Ickelinjär och Totalt obegriplig.

BANI/SHIT ändrar vår syn på världen

Förutom att akronymen beskriver en situation som är betydligt mer skör, instabil och till och med kaotisk finns en annan viktig poäng med BANI. Istället för att beskriva yttervärlden objektivt öppnar akronymen även upp för våra egna upplevelser och känslor.

Att vi kopplar ihop vår bild av världen med våra egna känslor och upplevelser av den är nog viktigare än vi tror eftersom vi gärna glömmer att vi själva har en aktiv roll i vad som händer och vart utvecklingen tar vägen. I en uppkopplad värld blir våra egna känslor och hur vi reagerar en ännu mer central mekanism som antingen kan förstärka eller dämpa kaoset. En del pekar på att det kanske till och med är våra egna starka känslor som är själva motorn i vad som händer med världen just nu.

En annan viktig observation är att begreppen i BANI visar upp hur de olika aspekterna inte bara är sammankopplade utan dessutom ömsesidigt förstärkande.

Om ett till synes stabilt system plötsligt splittras upplevs det helt obegripligt. Om detta fortgår en längre period skapar detta en ökande ångest, vilket i sin tur får oss att agera hispigt och irrationellt. Denna självförstärkande loop leder till irrationella beteenden vilka bidrar till flera ickelinjära skeenden våra system inte är byggda för att hantera. Denna ickelinjäritet stressar de redan sköra systemen vilket ökar risken att de helt splittras.

Vart leder BANI?

Men hjälper det verkligen att formulera nya ord som beskriver tiden vi lever i? Påverkar det någonting att vi beskriver världens tillstånd med BANI?

Jag tror att sammanfattande beskrivande begrepp som t ex BANI kan ge oss en spegel som låter att se oss själva i ett större sammanhang. En sådan spegelbild kan både trigga oss att agera, men också vägleda oss så att vi kan agera på ett konstruktivt sätt.

Bara att lyfta fram BANI istället för VUCA kan innebära att vi plötsligt förstår att de glasögon vi försökt se världen med inte var tillräckligt radikala. Situation kanske faktiskt är kaotisk än vad vi själva lyckats ta in?

På ett mer konkret plan kan ett ramverk som BANI dessutom vägleda oss HUR vi kan kan tänka.

Om vi kommer till slutsatsen att våra system är mer sköra än vi förstått leder det till att vi behöver se över hur de är uppbyggda och bygga in mer resiliens och slack. Men kanske också till att bli lite mer försiktiga och inte naivt luta oss på systemen i vår omgivning.

Om världen på allvar är hispig och ångestskapande kan empati och fokus på inre styrka vara centralt, inte bara för att människor skall må bra utan för att samhället inte skall slitas isär av ilska och rädsla.

I en ickelinjär värld behöver förutsättningarna, förutsättningarna och insikt om det större sammanhanget ersätta planer och fokus på effektivitet. Det kan vara dags att på allvar slopa de vanor och beteenden hindrar oss från att agera på det som verkligen händer.

När omgivningen är totalt obegriplig behövs snarare intuition och klarsynthet än erfarenhet och övertygelse om hur något brukade vara.

BANI förändrar förutsättningarna för mycket

Om vi befinner oss i en BANI-värld kommer många områden att påverkas som t ex

  • Ledarskap förändrades med VUCA men kommer nu behöva tänkas om ytterligare ett varv
  • Hur vi tänker på och utvecklar policies, lagar och regler
  • Förutsättningarna för governance och hur institutioner styrs
  • Planering och måluppföljning är kanske inte möjligt att göra alls som tidigare
  • Många av grundförutsättningar bakom hur vi formar våra organisationer
  • Hur vi arbetar med investeringar och finansiellt strukturbyggande
  • Tankarna bakom, förutsättningarna för och målet med utbildning och lärande
  • Relationerna mellan medborgare och myndigheter
  • ….

Listan kan förstås göras mycket längre men slutsatsen tror jag är tydlig. En BANI-värld innebär att vi behöver tänka om en hel del.

Så det är bara att hugga i! Vad är det som är högst upp på listan att funder på i er organisation??


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.