Tnbt Logo White
Att ha en överblick över världsläget är alltid bra och till och med en förutsättning för allt arbete med framtids- och omvärldsanalys. Om man dessutom samtidigt får en bild över hur våra ledare ser på världen kan det ge ännu fler ledtrådar till varför vissa beslut tas och inte andra. Genom att läsa bakgrundsinformationen till World Economic Forum 2007 får man båda dessa samtidigt.

Man kan alltid kritisera denna typ av organisationer för att vara sena på att reagera för olika fenomen i världen, men det kanske också är en del av ekvationen för hur man skall förstå ledarskap.

Briefing Essays

Snabba fakta (presentationsbilder) för

Technorati Tags:

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.