Så här några dagar in på det nya året kan man fundera på tiden som gott för att få lite perspektiv och kanske få en bättre känsla för vad som komma skall. Idag stötte jag på denna illustration över saker som förändrats mellan 2000 och 2010. Intressanta siffror där både det stabila och det föränderliga kommer till ytan. Några exempel:

  • Kinas energiförbrukning har ökat från 1,25 billioner kwh till 4,17 billioner kwh
  • Antal mobiltelefonabonnemang har ökat från 8 per 100 till 76,2 per 100 invånare på jorden
  • Antal mobila internetabonnameng ökade från 0 till 13,6 per 100 invånare
  • Människor som dör årligen på grund av naturkatastrofer har ökat från 17.000 år 2000 till 260.000 år 2010

2000-2010-överblick1

(via ImpactLab)


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.