I ett tidigare inlägg nämnde jag att tusentals människor sökte efter Jim Gray, forskningschef på Microsoft, som försvunnit under en ensamsegling utanför San Francisco. Han återfanns tyvärr aldrig och är med största sannolikhet död.

Den digitala skallgången beskrivs dock idag i en artikel i InformationWeek. Sökningen genomfördes av över 12.000 frivilliga som sökte igenom 560.000 rutor av tillgängliga satellitbilder under tre dagar. Processen gick till så att varje ruta genomsöktes av tre frivilliga och betygsattes som mer eller mindre sannolika. De med högst betyg gick sedan vidare till nästa steg och genomsöktes noggrannare.

Nu har alltså kunskapen om denna skallgång beskrivits och det specialskrivna programmet för att dela upp satellitbilderna i rutor finns troligtvis också tillgängligt. Nästa gång en liknande händelse inträffar så kommer någon att komma ihåg denna händelse och direkt använda den utvecklade kunskapen och de verktyg som tagits fram. På så sätt fungerar Internet och Open Source-modellen som ett globalt och spontant lärande system.

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.