I en rapport från Forrester som heter “Is Europe Ready For The Millenials” konfirmeras tydligt gapet mellan de olika generationernas syn på arbetsliv och teknik. Analysen som är bekostad av Xerox och har haft ett europeiskt perspektiv, pekar på att företag är ganska dåligt förberedda på den nya generationen som är född mellan 1980 och 2000 och har ett helt nytt förhållningssätt till Internet.

forrester-millennialsSlutsatser från sammanfattningen:

  • En stor grupp av de högre cheferna tror att de anpassat sitt sätt att arbeta till den nya generationen, men detta blandas ihop med de förändringar man gjort i företagets verksamhet när det gäller t ex hur man kommunicerar med kunder via webb-sajter
  • Det finns stora skillnader mellan chefer i olika åldersgrupper när det gäller hur man förstår 80-talisterna och vad man tror företaget har gjort för att uppmuntra produktivitet och informationsdelning

I rapporten karaktäriseras den s k Milleniegenerationen med:

  • Högskole- och universitetsutbildad ungdom födda mellan 1980 och 2000
  • Människor som förväntar sig att Internet berör alla delar av livet – dom minns inte hur världen såg ut innan Internet
  • Talangfulla, mobila individer som använder digitala kommunikationsmedel utan att ens reflektera över det
  • En generation som tycker om att göra flera saker samtidigt och ser det som en naturlig del av livet
  • Personer är engagerade i ständiga inlärningsprocesser och föredrar bilder och små informationssnuttar framför att läsa längre texter

Lägger man ihop detta med Demos rapport om dagens digitala skolbarn blir det allt tydligare att den äldre generationen måste anstränga sig för att förstå konsekvenserna av den nya generationens inträde och därmed planera för att undvika potentiella konfliktsituationer med långtgående konsekvenser för dagens samhälle.

Läs Forrester-rapporten på: http://www.ffpress.net/Kunden/XER/Downloads/XER87000/XER87000.pdf


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.