Vi västerlänningar tycker det är svårt att förstå hur Kina fungerar. Martin Jacques, en av grundarna till den engelska tankesmedjan Demos ger oss här några mycket intressanta insikter, eller som han kallar det – byggstenar – för att öka vår förståelse.

  • Kina är ingen nationalstat utan en civilisationsstat – vilket innebär att Kina inte är uppbyggt som ett system utan av en mängd olika system. För oss européer måste vi tänka på att det moderna Kina grundlades när Rom dominerade Europa vilket också var mer av en civilisationsstat. Styrelseformen med en homogen nationalstat är en västerländsk form som bara är ca 400 år  gammal och det kulturella fenomenet nationalism bara ca 200 år.
  • Kina har en stark kulturellt identitet baserat på en dominerande ras – Han – medan alla andra grupper är perifera. Till skillnad från nästan alla andra stormakter som består av många olika raser eller folkgrupper som behöver balanseras bygger Kinas identitet och perspektiv på att Han-folket är dominerande och har inte på 2000 år behövt ta hänsyn till något annat folk.
  • Den kinesiska regeringen har i 1000 år haft en obestridd roll som som civilisationens sammanhållare och beskyddare – en grundläggande andlig roll som mer kan liknas vid familjens överhuvud än en illegitim och ifrågasatt utövare av makt. Detta skall ses i kontrast till hur västerländska regenter varit ifrågasatta och allt som oftast har utmanats om makten av andra maktstrukturer som t ex kyrkan, stora företag och framväxande inhemska intressegrupper.

Martin Jacques: Understanding the rise of China | Video on TED.com.

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.