I tidskriften FUTUREtakes som ges ut av den amerikanska delen World Future Society finns i senaste numret en artikel med tips om hur man skriver sina scenarier på bästa sätt. I 10 olika punkter får man både idéer om hur man skall göra och ibland även hur man inte skall göra.

  1. Use the Secret Story Formula
  2. Stories Need a Hero
  3. Technology is NOT the Hero of Your Story
  4. Fill Your Story with Conflict
  5. Stories Must Be Internally Consistent
  6. Tell One Story
  7. Embellish for Effect
  8. The Problem with Endings
  9. Change Your Story Often
  10. Give your Story Away

Kolla på sidan 18-19 i FUTUREtakes Vol 5 No 3 Late Fall 2006.

Technorati Tags: ,

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.