Citifiering = urbanisering + den urbaniserade människan

Om urbanisering är det demografiska fenomen som handlar om inflyttningen av människor till städer är citifiering den förändringsprocess – det perspektivskifte – mänskligheten går igenom som en konsekvens av bl a urbaniseringen. En annan viktig faktor som påverkar citifieringen är hur vår medialogik gradvis centreras till städerna och enbart beskriver världen från ett urbant perspektiv.

Fortsätt läsa “Citifiering = urbanisering + den urbaniserade människan”