Scenarioplanering för katastrofer i Kalle Anka & Co

200905291458.jpg Idag hittade jag ytterligare ett (övertydligt) exempel på scenarioplanering, men också på att osäkerheten har slagit rot och att vi mentalt börjar förbereda oss på det värsta. När jag skulle äta lunch idag lånade jag senaste numret av Kalle Anka & Co (nr 23 2009) och satte nästan i halsen över den allvarliga undertonen som genomsyrade hela numret.

Varning!! För er som inte läst numret så följer nu en spoiler!!

Det visade sig vara ett temanummer med fyra berättelser från olika perspektiv på samma händelseutveckling där vi får följa olika invånare i Ankeborg strax före och efter att ett experiment av Uppfinnar-Jocke med syfte att lösa världens energiproblem bokstavligen exploderat och släcker ner all elström över hela jorden. Knattarna som är först på platsen inser tillsammans med Jocke att Kalle som agerat medhjälpare har försvunnit och detta blir den egentligen huvudberättelsen. För den intresserade har manuset till berättelsen skrivits av Stefan Printz-Påhlson.

Samhällseffekter/lärdomar av scenariet

Effekterna av det totala strömavbrottet i stan (Jocke, Knattarna, Kajsa och Alexander Lukas):

 • telefonnätet slutar att fungerar
 • spontana civila konflikter på mikronivå bryter snabbt ut
 • spontan ilska och frustration över avbrottets bieffekter
 • tjuvar ser snabbt möjligheterna och stjäl det de kommer åt
 • polisen blir snabbt maktlös och oskadliggjord efter att trafiksystemet inte fungerar
 • vilda djur rymmer från zoo eftersom låsen var elektriska – de utgör förstås en direkt fara för allmänheten

Effekterna på landet (Farmor Anka, Mårten och några grannar):

 • djuren hör den stora smällen börjar skena och bete sig konstigt (p g a vad??)
 • landsortsborna märker annars inte fenomenet förrän de upptäcker att husen lite längre bort är släckta
 • en granne har ett eget elverk vilket gör att de har både värme och el

Musse Piggs historia (m Spökplumpen, Petter och Björnligan, Mimmi och Umpa):

 • banditer organiserar sig utan större påverkan av elavbrottet genom nätverkets enkla organisationsmekanismer (det skumma ölfiket i hamnen)
 • efterlysningsaffischer för manuell spridning trycks upp på en gammal stencilapparat
 • människor börjar samlas och prata om fenomenet och börjar spontant prata om att det var bättre förr – samla gamla erfarenheter
 • individer är maktlösa som brottsbekämpare eftersom man inte kan ringa polisen – staden blir successivt ett kriminellt kaos
 • primitiva maktmedel (hund) visar sig som enstaka faktor vara verkningsfullt gentemot hotande människor med vapen
 • primitiva och grundläggande egenskaper (som i detta fall bra luktsinne) är en lovande metod man försöker använda för att spåra försvunna personer

200905291455.jpg

Numret avslutas med att huvudhistorien (Kalles försvinnande) förblir oupplöst tills nästa nummer. Jag väntar med spänning!!

Sidan till höger är från AnkeborgsPosten och illustrerade situationen.

Intressant fenomen

Det är inte otänkbart att läget med finansiell kris och allt mer påtagliga effekter av miljöpåverkan och begränsade råvaror som mat och olja har blivit så påtaglig att vi nu även börjat sprida tankarna till barnen. Detta understryker vår natur som scenarioplanerande djur. Individuellt är vi utrustade med en autonom fantasi som hjälper oss att förbereda oss för det obekanta och kollektivt sprider vi påhittade historier om möjliga framtider för att vi kollektivt skall kunna förbereda oss för dessa.

En annan möjlig och kanske mer direkt orsak till att sådana här serier dyker upp kan vara att dagens manusförfattare är uppväxta med rollspel, datorspel och andra typer av simulerade verkligheter där det är helt naturligt att acceptera hypotetiska resonemang som både underhållning och lärande.

Ur en scenarioplanerares synvinkel är detta numret av Kalle Anka & Co annars ett utmärkt exempel på hur man kan beskriva en möjlig framtid så att läsaren faktiskt för en stund stänger av det kritiska tänkandet i syfte att följa och kunna lära sig av en hypotetisk tankekedja.

Jag skulle dock vilja att handlingen utspelade sig över ett större tidsintervall så att man fick chans att se fler av de lite mer långsiktiga effekterna man brukar prata om i sådana här sammanhang.

För den intresserade av ämnet runt effekterna av en annalkande katastrof skall numera söka på begreppet collapsonomics eller gå direkt till sidan The Institute for Collapsonomics.

Militärens budget och det strategiska perspektivet

200805151501.jpg Situationen runt försvarets budget och den senaste tidens jämförelser mellan Sveriges och Finlands bedömning av det säkerhetspolitiska sätter fingret på runt en av mina käpphästar. Det är nämligen så att den framtidsbild vi har utgör ramen för vilka bedömningar vi har, och framtidsbilden är i sin tur till stor del baserad på den kollektiva uppfattningen av historien snarare än dagens verkliga situation. Därför är t ex också traditionella industrier som bilindustrin handikappade när det gäller att göra någon form av realistisk bedömning av en osäker framtid. Den senaste tidens historia – minnet av den – utgör en så stark ram för vårt tänkande att vi inte längre kan föreställa oss något annat.

Denna benägenhet gör oss helt blinda för det som Nicholas Taleb i sin bok The Black Swan kallar för svarta svanar, händelser som är fullt möjliga, men som vi omöjligen kan se utifrån den historia och det perspektiv vi tittar.

Så även om försvaret skriker sig gulblå och försöker hävda sin uppfattning av det säkerhetspolitiska läget (som även den är omedvetet vinklad av diskussionerna inom försvarskretsar) så kommer detta inte att påverka den allmänna uppfattningen inom det politiska etablissemanget.


ÖB varnar för att försvaret inte kommer kunna leverera vad regeringen efterfrågat.

“Försvarsmakten tvingas sänka ambitionen när det gäller förmågan att möta omfattande militära operationer som hotar Sverige”, skriver ÖB Håkan Syrén på Försvarsmaktens hemsida.

Det innebär att Sverige inte kommer att ha det skydd som krävs om den säkerhetspolitiska situationen skulle försämras.

[From SvD » Inrikes » ÖB: Sverige kan inte försvaras]

Dessa psykologiska och kollektiva låsningar gör dessutom att iskussionen förs på fel nivå, och på ett alldeles för fragmenterat sätt för att vara en strategiskt viktig diskussion.Vad kan man då göra?
En av de få metoder som finns för att vidga seendet och försöka övervinna den låsning vi har till det kollektiva enögda perspektiv vi alla faller in i är scenarioplanering. Genom att bygga in scenarioplanering i den strategiska diskussionen om framtiden vidgar man tänkandet och ökar chansen att gruppen kan se de utvecklingslinjer man annars varit blinda för.Detta skapar lärande inför en osäker framtid och gör dessutom att man kan utveckla resonemangsunderlag för att brett kunna hantera de strategiskt svåra resonemang man annars undviker att släppa ut till allmänheten. Speciellt viktigt är förstås detta när man som Sverige har medvetna psykologiska låsningar som grundar sig i att man inte själv varit i krig sedan kriget på Norge år 1814.
Att använda breda och inklusiva metoder är än viktigare när det gäller beslut som får långsiktiga strategiska konsekvenser för väldigt många är detta viktigt. Sverige har en tradition av detta inom t ex teknisk utveckling i programmet Teknisk Framsyn, så varför inte inom det säkerhetspolitiska området?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Scenarioplanering hos World Economic Forum

scenarios_china_image_hi

I osäkra tider är scenarioplanering ett av de få verktyg man kan använda för att skapa ett användbart beslutsunderlag. World Economic Forum har förstås numera också en grupp som sysslar med scenarioplanering. I huvudsak handlar scenarierna förstås om vilken roll de olika länderna/regionerna kommer att spela i världen i framtiden.

Kika på: World Economic Forum – Scenario Planning

Se och andra bloggar om: , ,

Scenarioplanering i innovationsprocessen

Idag pratas det mycket om innovation och kreativitet.

En utmaning är att vara kreativ och komma på nya produkter eller tjänster eller nya idéer om hur verksamheten skall kunna utvecklas. I dagens uppkopplade värld blir detta problem mindre och mindre. Även om man inte har kreativiteten inom organisationen kan man i många fall snabbt ta reda på vilka idéer som finns inom området, eller till och med engagera människor på Internet för att komma med nya idéer.

(mer …)

Introduktionsutbildning i scenarioplanering

Intresset för scenarioplanering ökar och det finns ett ganska brett intresse för introduktionsutbildningar och inspirationsseminarier om scenarioplanering. Därför har jag nu paketerat många års erfarenhet av scenarioplanering i ett par olika moduler som kan köras separat eller som integrerade delar i t ex ett ledarskapsprogram.

Om du är intresserad ladda gärna ner Introduktionsutbildning i scenarioplanering på svenska eller Introduction to scenario planning på engelska.

Eller varför inte kontakta mig direkt på martin@futuramb.se eller telefon 0704-262891.

Technorati Tags:

Scenarioplanering sprider sig till Qatar

Qatar verkar nu som första arabland vara beredda att börja med scenarioplanering för sin långsiktiga planering. En extremt viktig process för ett litet land med stora naturtillgångar. Läs mer på: Qatar set to adopt Scenario Planning.

Till sin hjälp har man planerare från Singapore där Strategic Policy Office – SPO, en del av premiärministerns stab, sedan länge sysslat med seriös scenarioplanering för att ha uppehålla ett kontinuerligt lärande och därmed undvika överraskningar. Jag stötte på Singaporeaner hos Global Business Network i Emeryville redan 1997 då de redan var på god väg att bredda sitt engagemang.

Technorati Tags:

Scenarioplanering – att hitta säkerheter eller osäkerheter?

Scenarioplanering handlar om att skilja på de osäkerheter man har framför sig och de säkra utvecklingslinjer man har. Utgående från de osäkra dimensionerna spänner man sedan ut scenarier som då blir skisser av flera framtida utvecklingslinjer. Kärnan i scenarioarbetet brukar sägas vara att man identifierar de kritiska osäkerheterna. Shell som är pionjärer i scenarioarbete har på senare tid tagit tänkandet ett steg till. Istället för osäkerheter har man börjat fokusera på den säkra utveckling i omvärlden företaget faktiskt måste agera utifrån. Det är inte säkert att denna säkra utveckling uppfattas så av alla vilket gör det hela än viktigare. Man har givit dessa säkerheter det korta namnet TINA som står för There Is No Alternative to… vilket understryker vikten av att förstå dem i både sin lång och kortsiktiga verksamhet.

Fast Company | There Is No Alternative to …