Workshop i Scenarioplanering för bibliotekarier och informationsspecialister i Stockholm 15 september

Den 15 september planerar SFIS för tredje gången att ha en en-dags workshop/seminarium i scenarioplanering för informationsspecialiser och bibliotekarier där jag är lärare. Om seminariet:

Scenarioplanering – ett verktyg för att hantera framtidens osäkerhet och förändring för ditt bibliotek.

Vi vänder oss till dig som har ansvar och intresse för den egna organisationen. Du är med och utvecklar eller påverkar den.

  • Du vill vara med i framtiden och se dess möjligheter
  • Du vill kunna se verklighetsförändringar och därifrån gå från tolkning till handling
  • och inte minst
  • Du vill diskutera och begrunda tillsammans med kollegor och komma fram till spännande lösningar

Delta i vår workshop, bli inspirerad och ta med verktygslådan hem!

Klicka på SFIS sidan om seminariet eller Scenarioplanering i Stockholm 15 september – bibl feed för att läsa mer och anmäla dig!

 

En mer riskfylld och osäker värld driver strukturella förändringar

volcano-ash-cloud-photo.jpg

Hur kan man förstå de långsiktiga och globala konsekvenserna av askmolnet? Hade det varit en enstaka händelse hade reaktionerna varit mer häftiga, men också snabbt avklingande. Nu sker detta som ytterligare en händelse i en rad av katastrofer, vilket sätter saken i ett annat ljus. Askmolnet är nu snarare bara ytterligare en konfirmation på att vi lever i en allt osäkrare värld.
(mer …)

Kunde man förutspått totalt flygstopp efter ett enstaka vulkanutbrott?

300px-Fimmvorduhals_2010_03_27_dawn.jpg

I torsdags och fredags var jag uppe i Stockholm och undervisade på IHM. Under en kafferast på torsdagseftermiddagen berättar en kursdeltagare att allt flyg är inställt på grund av askmolnet från vulkanutbrottet på Island. Det tog en stund innan jag förstod (en del av) vidden av det hela. Själv hade jag ju tågbiljett till dagen efter och behövde inte tänka på något flyg.

Under eftermiddagen och kvällen såg jag vänner på Facebook som är fast både i Asien och på andra sidan Atlanten. Ändå insåg jag inte att Thomas Hagbard från Realize, som skulle vara med på utbildningen på fredagsmorgonen, inte kunde komma eftersom han skulle flyga från Göteborg. Först när jag läste hans mail på morgonen gick detta självklara upp för mig.

(mer …)

Scenarioplanering för kompetens- och talangplanering inom HR

Hur man väver in sina framtida kompetensbehov i den strategiska planeringen är ett område som både har stora och långsiktiga effekter för hur en verksamhet utvecklas. Utmaningen består i förändra de nu urmodiga, men fortfarande centrala värderingarna och modellerna där organisationer skall fungera som maskiner och människorna bara utgöra de utbytbara och anpassningsbara kuggarna. Även om de flesta inte skulle hålla med om att de ser organisationer på detta sätt finns perspektivet fortfarande inbyggt i de axiom, antaganden och system man andas och lever i ledningskorridorerna.

(mer …)

McKinsey Quarterly artikel om scenarioplanering

Det är intressant att McKinsey nu sedan ganska exakt oktober 2008 tycker scenarioplanering är en relevant och viktig metod för det strategiska arbetet. Så var det inte innan… 😉

Detta är en helt OK artikel som beskriver poängerna och ger en del ledtrådar, men beskriver också en del av svårigheterna. Artikeln slutar med detta stycke:

Why, then, don’t people routinely create robust sets of scenarios, create contingency plans for each of them, watch to see which scenario is emerging, and live by it? Scenarios are in fact harder than they look—harder to conceptualize, harder to build, and uncomfortably rich in shortcomings. A good one takes time to build, and so a whole set takes a correspondingly larger investment of time and energy.

[Från The use and abuse of scenarios – McKinsey Quarterly – Strategy – Strategy in Practice ]

Att göra en uppsättning scenarier är inte svårt. Att utveckla en uppsättning bra och användbara scenarier är däremot inte trivialt och innebär ofta en hel del arbete och förmåga att arbeta på ett abstrakt, men substantiellt plan – dvs på ett strategiskt plan.

  

Scenarioplanering på ett personligt plan – med 5 enkla steg

200907220050.jpg

När jag föreläser om scenarioplanering pratar jag förstås ofta om stora företag eller länders framtidsbilder och osäkerheter, men ibland även om att det fungerar utmärkt på ett personligt plan också. Tyvärr har jag aldrig satt mig ner och utvecklat ett tydligt exempel på detta, men det verkar det finnas andra som gjort. I Wired kan man läsa en gör-det-själv artikel om just detta: scenarioplanering på ett personligt plan – Your Future in 5 Easy Steps: Wired Guide to Personal Scenario Planning

OK, lite av det svåra döljs i artikeln, men översikten är klart läsvärd!

IFTF studie om framtidens teknikparker

Institute For The Future – IFTF har tillsammans med Research Triangle Foundation of North Carolina gjort ett scenarioprojekt om framtidens teknikparker som kommer att presenteras imorgon (tisdag 2009-06-02).

The study analyzes fourteen trends in three areas that will shape the future of technology parks and regions – society and economy, science and technology, and models and places for R&D. These trends inform three scenarios of research parks in 2030:

  • Science and Technology Parks 3.0 – incremental change
  • The Rise of Research Clouds – disruptive competition
  • Dematerialized Innovation – research parks in decline

This report will be a valuable resource for park managers, economic developers, or any organization seeking to understand how and where to locate R&D to maximize innovative potential.[Från Future Knowledge Ecosystems: The Next Twenty Years of Technology-Led Economic Development | The Institute For The Future]

Detta är ett mycket intressant ämne för många regioner och länder som i forskning och teknisk utveckling ser framtidens tillväxt och välfärd. Teknikparker har varit ett populärt och enkelt sätt för politiker att göra tydliga satsningar. Vilket värde de egentligen skapar är ofta ett outforskat område och hur relevanta och värdefulla de kommer att vara i ett framtida kunskapssamhälle är för de flesta ett vitt papper.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,