Morgondagens grundutbildning – 9 viktiga förmågor för det postnormala samhället

IMG_0239.PNG

Är inte frågan om skolan egentligen fel ställd? Borde inte den accelererande utvecklingen leda till frågan vad vi egentligen skall lära ut i skolan? Borde vi inte fråga oss vilka krav morgondagens samhälle kommer att ställa på sina medborgare? Och hur samhället behöver organiseras för att hantera de kraven? Och kanske ännu djupare, är idén om en allmän skola en fungerande modell inför framtiden?

(mer …)