Extraprenören – en nyckelroll för samhällsförändring

Vi lever i spännande men också utmanande tider. I mina föredrag brukar jag beskriva det som att vi just nu lever i övergången mellan industrisamhället och algoritmsamhället. Övergången innebär en djupare transformation än vad de flesta av oss anar. De flesta är dock överens om att det mesta kommer att fungera annorlunda framöver och därför är det hetaste just nu innovation och entreprenörskap.

Mitt problem med ordet entreprenör är att det ger en lite för förenklad bild av det arbete som görs och behöver göras. Jag tror vi behöver vidga begreppet en smula.

(mer …)