Möjlig gamechanger: Gendrivare ger oss gudastatus?

Med CRISPR/Cas9 tekniken som utvecklades 2012 fick man en enkel och effektiv editor som med precision kunde ändra generna ungefär som ett ordbehandlingsprogram kan ändra vissa bokstavs- eller ordkombinationer i en text. Genom att även flytta med verktygen som gör arbetet in i generna i form av en gendrivare har vi gjort det möjligt att göra en search-and-replace-all på generna i en hel population.

(mer …)