Vilka är de mest demokratiska länderna i Europa? I ett framväxande samhälle där individen hamnar i centrum på många sätt är det viktigt att inte bara det representativa systemet fungerar när det är val. Det förutsätter vi att det gör (varför vi nu gör det…?), men det är när vi på förekommen anledning verkligen börjar tycka saker och ha åsikter demokratin sätts på prov.

Det engelska institutet Demos har därför skapat ett index som har för avsikt att mäta hur bra vardagsdemokratin fungerar i Europa och gissa vad? Sverige kom högst på listan tätt följt av Danmark.

För att komma fram till detta har man vägt samman mätresultat från sex dimensioner där den formella politiska dimensionen bara är en.

  1. Deltagande i och procedurer runt det formella demokratiska systemet
  2. Nivån av aktivism och folkligt deltagande
  3. Hur mycket man värderar det demokratiska tillvägagångssättet
  4. Medbestämmande rörande familjen
  5. Medbestämmande rörande arbetsplatsen
  6. Medbestämmande rörande offentlig service

Vad detta egentligen betyder kan man fundera på…

Är vi bättre rustade för de strukturomvandlingar det västerländska samhället måste genomgå när nationalstatens roll utmanas eller innebär detta att vi kommer att hantera dessa förändringar sämre?

Innebär denna position på listan att politikerna i Sverige har mindre reell makt än i andra länder eller har man rentav mer makt?

Kommentarer någon??

Vill ni veta mer kan ni läsa inlägget på deras blogg eller ladda ner hela rapporten direkt. Eller varför inte lyssna på en podcast med författarna till rapporten.

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.