Wikipedia Commons Thumb 5 5A Cheating.Jpg 800Px-CheatingYtterligare en artikel i raden om något asocialt beteende som ökar – i detta fall anmälda brott rörande skadegörelse och bedrägerier (SvD) i Sverige. I trafiken så ökar dödsolyckorna, och våldsstatistiken sticker iväg. På universiteten och i skolorna ökar fuskandet likaså i idrottens värld där dopingen sprider sig som en varböld. I hemmen så ökar fusket med bl a komposterandet, sjukfrånvaron och a-kasseanmälningarna, i livsmedelsaffärerna så ökar fusket det med datumstämplingen på köttfärsen. Främst ungdomar fuskar numera med kondomer så olika könssjukdomar ökar och företagsledningar och styrelser bedrar både sina aktieägare och anställda genom att fuska till sig enormt stora summor pengar på olika sätt. För att inte prata om att vi i Sverige är bäst i världen på att dela med oss och ladda ner musik och filmer som egentligen är förbjudet.

Jag tror att det finns ett samband mellan dessa fenomen. Det handlar helt enkelt om en glidning i det kollektiva beteendet när det gäller hur vi förhåller oss till varandra, men framför allt hur vi förhåller oss till auktoriteter och system av olika slag.

Den moderna människan i grunden en i grunden ifrågasättande och kritisk individ som själv anser sig ha rätt att göra sin egna bedömning av allt mer vilket gör att de tidigare så självklara etiska och moraliska reglerna kommit i en ständig förhandlingsposition – medvetet eller omedvetet gör vi pragmatiska bedömningar av allt.

Det finns många faktorer som leder till detta och några är:

  • komplexiteten runt omkring oss ökar så det är i praktiken omöjligt att bara följa reglerna längre
  • vi är bättre utbildade och mer kunniga om omvärlden och olika konsekvenser av X och Y
  • skolsystemet och massmedia har utbildat dagens generation i att vara ifrågasättande, något som förstärkts av det ökande behovet av självkänsla och självförverkligande – att bara lyda utan att själv ha valt det är inte förenligt med att ha en god självkänsla

Men vad är det som gör att det verkar hända mer just nu än vad det gjort på ganska länge? När Axelrod 1981 skrev sin berömda bok The Evolution of Cooperation använde han bl a begreppet shadow of the future. Denna framtidsskugga kan beskrivas som att man vet att man har en framtid ihop. Det visade sig att individerna med framtidsskugga, dvs visste att man troligen skulle träffas motparten igen, klart oftare samarbetade för en långsiktigare mindre vinst, än att lura till sig kortsiktigare större vinst. Kort sagt om man har en genensam framtidsbild så samarbetar man ofta för gruppens bästa.

Det som har hänt i världen sedan bl a 11 september, men också sedan vår “nya” bild av jorden ekologiska framtid är att vår framtidsskugga har fått sig en knäck. Dessutom ökar de ekonomiska klyftorna i världen, Kina och Indian är på väg utmana Västvärlden vilket kommer att höja mat och energipriserna dramatiskt, det är brist på rent vatten i världen, människosmugglingen ökar och nya hemska virussjukdomar som SARS och fågelinfluensan står för dörren. Hur många har egentligen ork att ha en konstruktiv och positiv framtidsbild längre?

Jag tror att den nedförsbacke i socialt samarbete vi har idag tyvärr kommer att fortsätta ett tag till. Det som kan motverka den är inte fler regler eller hårdare tag utan ett arbete med att skapa en ny vision, en bild av en bättre värld som kan få oss att börja förhålla oss till varandra på ett positivt sätt.

Hur lång tid denna allmänmänskliga sociala nedrustning kommer att pågå är direkt beroende på när vi kan skapa en ny vision som får fotfäste hos allmänheten. Kanske pratar vi 20-30 år?

Se och andra bloggar om: , ,

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.