SEVS-logoUnder det senaste året har jag varit inblandad som metodstöd i SEVS-projektet, ett projekt som haft till syfte att utveckla kunskap om hur morgondagens fordon skall bli säkrare och ha radikalt mindre negativa miljöeffekter. Det som gjort detta projekt, som drivits under SAFER och med deltagare från både näringsliv och akademi, är speciellt lyckat är att man lyckats hålla sig kvar i scenarierna och utveckla de resulterande konceptfordonen i scenarierna istället för att som i så många andra projekt utveckla scenarierna som en avgränsad del som inte påverkat de andra aktiviteterna.

Idag har vi haft ett av två slutseminarium för projektet där vi presenterat scenarierna för projektets styrelse och morgon har vi ytterligare presentation. Scenarierna som fordonskoncepten är upphängda på är dessa.

Dessa scenarier bygger på att de kritiska osäkerheterna ligger i hur medborgarna förändrar sina värderingar och beteende och till vilken grad politiker och ledare driver på med avseende på att ändra riktning gentemot ett mer miljö och klimatanpassat samhälle.

I väntan på att all projektdokumentation skall komma upp på sajten nedan kan ni ladda ner broschyren i PDF-format.

Projektsajten: SEVS – safe efficient vehicle solutions
Chalmers pressrelease

Uppdatering: Radio P4 Väst var också där tyckte det var intressant att ingenjörerna även tagit hänsyn till det sammanhang in vilken tekniken skall fungera.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.