Idag den 1 mars är det den internationella framtidsdagen. Jag har tidigare noterat den i denna blog för ett par år sedan här. Poängen med framtidsdagen är att alla åtminstone en dag på året skall få en anledning att lyfta blicken från nutidsfåran och tillsammans blicka framåt.

Och även om världen just nu känns extremt osäker, kanske det är precis vad vi behöver göra? Tillsammans fundera på vart framtiden är på väg och framför allt vilken framtid vi vill ha!

Men hur gör man?

Att arbeta konstruktivt med framtiden handlar ju inte om att bara visionera fritt. Inte heller handlar det om att tillsammans hålla med varandra om att ”allting kommer att gå åt helvete” eller att ”den går ändå inte att förutsäga”. Att förhålla sig till framtiden handlar om att systematiskt och konstruktivt använda den som ett redskap för att nå dit vi vill.

Ett sätt att förstå hur det kan fungera är att prova själv. Varför inte samla några kollegor i er organisation, bestämma er för ett ämne och systematiskt börja ställa er själva lite framtidsfrågor runt detta ämne? Och därefter svara på dem på var sitt papper eller blädderblocksblad?

Här följer 7 frågor som kan vägleda er och vidga blicken mot framtiden.

  1. Hur har historien format dagens situation?
  2. Hur tror vi framtiden kommer att se ut?
  3. Vilken framtid är vi rädda för?
  4. Vilka underliggande antaganden bygger dagens framtidsbild på?
  5. Om vi skärskådar våra antaganden, vilka alternativa framtider kan vi se?
  6. Vilken är vår önskvärda framtid?
  7. Hur kan vi uppnå denna önskvärda framtid?

Poängen med frågorna är att de först skall tydliggöra de framtidsbilder ni som grupp har inom er. Därefter att ni medvetandegör och ifrågasätter deras underliggande antaganden och på så sätt får syn på flera möjliga framtider. Och slutligen skall ni välja den önskvärda framtiden och i ljuset av de tidigare framtidstankarna börja fundera på hur ni skall göra för att nå just den framtiden.

Även om metoden är primitiv och kan behöva en hel del fördjupning är det ändå en komplett metod som kan framkalla intressanta samtal om framtiden.

Och 7-frågorsmetoden kan förstås även användas på andra dagar än den Internationella Framtidsdagen 1 mars!


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.