Hjärnforskningen har gjort enorma framsteg de senaste åren och en helt ny syn på människan börjar ta form. Jag har följt området under flera år och har då och då bloggat lite om olika aspekter av det t ex här, här, här, här, här, här, här, här och här. Den bakomliggande orsaken till dessa framsteg är den tekniska utvecklingen inom bl a fMRI-området (funktionell magnetresonansavbildning) som gjort att utrustning för analys av hjärnan är tillgänglig för en mycket större grupp.

En konsekvens av att vi ofta angriper problem som ingenjörer är att vi snabbt baserat på vår nya förståelse också utvecklar tillämpningar i form av produkter och tjänster. Detta kommer förstås att ge upphov till hela branscher inom området, Jake Dunogan, forskningschef på Institute For The Future, tog fasta på när han skrev sitt bloginlägg – Six Neurocentric Industries – GOOD Blog.

De sex branscherna han ser växa fram är:

  1. Neurohälsa – hjärnforskningen får samma revolutionerande effekt på den nya medicinska utvecklingen i den nya och bredare riktningen på hälsa som den utökade kunskapen om hjärtat fick.
  2. Neurobaserad utbildning – den nya kunskapen om hjärnan används för att utveckla nya metoder och arbetssätt för lärande.
  3. Neurobaserad brottsbekämpning – kunskapen om hjärnan blir allt mer central för att förstå hur vi fungerar som moraliska och regelföljande individer, men också att förebygga brott genom att hjärnan spelar en viktig roll när man i förväg försöker identifiera intentionerna hos olika individer eller i efterhand utreda brott och t ex genomskåda lögner.
  4. Neuromarknadsföring – kunskapen om hjärnan gör det möjligt att förstå hur man skall komma förbi spärrar och på ett mer direkt och relevant sätt kunna nå kunder med ett budskap. En annan närbesläktat område är när vår nya kunskap om hjärnan kan ligga till grund för en helt ny förståelse av människan som ekonomisk agent.
  5. Neurobaserad design – baserat på den nya kunskapen om hjärnan och de hjälpmedel att experimentera med hur vi egentligen upplever saker kan man få ett bättre underlag för att utveckla mer funktionella, estetiska och attraktiva produkter och tjänster
  6. Neurobaserad hantering av framtiden – de begränsningar som finns i våra hjärnor och som är grundade i årtusenden av långsam utveckling där gårdagens kunskap är i stort sett tillräcklig för att hantera morgondagens problem. Insikter i hur hjärnan fungerar kan hjälpa oss att hantera dessa begränsningar och se vår framtid på ett annat sätt.

Den sista av dessa är med stor sannolikhet ett betydligt smalare område än de fem tidigare. De andra fem har redan börjat så smått börjat ta form även om de ännu inte nått en sådan storlek eller påverkan att man pratar allmänt om dem än. Dock kan detta gå fort eftersom allihop bara är acceleratorer inom områden som faktiskt redan finns och utgör några av samhällets dominerande verksamheter.

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.