Äntligen någon som som provat en virtuell scenarioworkshop fullt ut! Center for Responsible Nanotechnology körde nyligen en workshop med 15 personer på olika platser via Internet och telefon med Jamais Cascio som facilitator. Själv har jag inte haft någon sådan mölighet, men detta gör mig allt mer intresserad av att försöka.

De hjälpmedel man använde workshopen för CRN var:

  • Röst: ett telefonbaserat konferenssystem
  • EMail: för privata meddelanden
  • Delad “Whiteboard”: Google Docs
  • Delat kalkylark, för att göra enkla listor: Google Spreadsheets
  • Text-baserad chat kanal: den som var inbyggd i Google Spreadsheets

Deras beslut att använda telefonnätet fö;r tal verkar grunda sig på att Skype och andra VOIP applikationer inte skalar tillräckligt bra, vilket tyvärr jag också konstaterat. Idéer om lösningar på det vore bra!!

Jamais kommenterar slutligen det hela med:

I don’t see this as a replacement for in-person workshops, I suppose, but as complements. Do a first meeting virtually, for getting everyone up to speed. Do a second in person, with the usual social bonding and business networking opportunities. Do the follow-up virtually, as the participants will now have a good working relationship, and see this not as a toy, but as a tool.

Läs mer på:
Open the Future: The Virtual Workshop (Or, How To Run A Scenario Event In Your Pajamas With Nobody the Wiser):

Technorati Tags: ,


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.