Region Skånes scenariobok Hur vill vi ha framtiden då? fick Svenska Publishingpriset 2006 för bästa fackbok med motiveringen:

För en lättnavigerad och inbjudande bok som hjälper läsaren att höja blicken och ställa de rätta frågorna.

Förutom att det är roligt att jag fick chansen att hålla ett litet föredrag om scenarioplanering för projektdeltagarna, och att jag dessutom blev intervjuad i boken är det fantastiskt roligt att en scenariobok vinner publishingpris! En eloge till Anna Svartbeck Lilja som varit den drivande bakom projektet och redaktör för boken!

Vill man läsa mer om boken och projektet, och kanske till och med beställa boken kan man gå till bokens sida hos omvärldsanalysenheten på Region Skåne.

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.