Figure1
I går kväll gick det sista avsnitt av Planeten (avsnitt 4). Detta byggde till stor del på fyra scenarier om olika möjliga framtider: ”Star Trek”, ”Mad Max”, ”Ecotopia” och ”Big Government”. Källan till dessa scenarier kan hittas i Robert Costanzas artikel från år 2000 publicerad i Ecology and Society. För en renlärig scenarioplanerare kan scenarier tyckas vara lite oortodoxt uppbyggda, men eftersom det bakomliggande resonemanget resulterar i 4 intressanta framtider att diskutera vidare runt må detta vara hänt.
Uppdaterat:
Om man vill se på programmet igen eller göra egen research gå till serien Planetens egen hemsida.

Kategorier: