Figure1

 

 

 

 

I går kväll gick det sista avsnitt av Planeten (avsnitt 4). Detta byggde till stor del på fyra scenarier om olika möjliga framtider: “Star Trek”, “Mad Max”, “Ecotopia” och “Big Government”. Källan till dessa scenarier kan hittas i Robert Costanzas artikel från år 2000 publicerad i Ecology and Society. För en renlärig scenarioplanerare kan scenarier tyckas vara lite oortodoxt uppbyggda, men eftersom det bakomliggande resonemanget resulterar i 4 intressanta framtider att diskutera vidare runt må detta vara hänt.
Uppdaterat:
Finns inte längre tillgänglig på SVT?


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.