En sak är om individer har en förmåga, insikt och vilja att ta sig an framtiden på ett bra sätt, en annan är om den kultur man lever i stödjer eller motverkar detta. Enligt en kort artikel i Harvard Business Review: Forward-Thinking Cultures så finns det en korrelation mellan ett samhälles framtidsorientering och dess konkurrenskraft:

Even more important, however, is our further finding that the greater a society’s future orientation, the higher its average GDP per capita and its levels of innovativeness, happiness, confidence, and (as the chart shows) competitiveness.

JavidanSlutsatserna kommer från en ledarstudie som utförts över 15 år och där man nu identifierat framtidsorientering som en särskiljande faktor. Intressant att Sverige ligger så långt till höger som det gör. Jag är själv inte säker på att jag skulle placera Sverige så långt till höger om jag fick bedömma utifrån min erfarenhet som konsult.Jag tror det är viktigt att förstå att studien bara studerar chefers attityder. Jag skulle gärna se en analys av vilka andra svar dessa chefer ger och t ex fördelningen av ingenjörer och ekonomer bland de tillfrågade och hur kulturellt homogena de respektive chefskulturerna är.(via IFTF’s Future Now post)

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.