Stewart Brand, bl a grundare av Whole Earth Catalog och författare till en mängd inflytelserika böcker, förutspår i artikeln Environmental Heresies att klyftan mellan miljörörelsen och den vetenskapliga utvecklingen kommer överbryggas. Orsaken är att den ökande kunskapen om vår miljö och vårt samhället ger ett annorlunda perspektiv på gårdagens sanningar.

Det finns flera exempel på när vi har radikalt ändrat inställning när vi fått ny kunskap och synen på skogsbränder är ett sådant. I början på seklet var skogsbränder ett stort problem, men efter att förstått vilket roll skogsbränder spelar i det ekologiska systemet sätter man idag snarare eld på skogar för att uppnå de positiva effekterna.

Urbaniseringen som länge setts som något fult från miljöhåll, bidrar i själva verket starkt till att minska befolkningsutvecklingen till en hanterlig nivå, bryta upp gamla kulturella mönster och skapa nya där kvinnor inte förtrycks och utbildningsnivån ökar och när gamla områden avfolkas lämnas allt mer mark tillbaka till naturen.
Utvecklingen inom bioteknologiområdet med t ex genmodifiering bidrar till en effektivare matproduktion som tar mindre mark i anspråk och är i själva verket mycket sällan orsak till utrotning eller andra negativa effekter. Många av de “sanningar” som idag dyker upp i debatten har ingen sanningsgrund. En öppen debatt måste dock till för att se tekniken skiljt från sitt ursprung i den stora företagens forskningslaboratorier.
Kärnkraftens risker kommer också att behöva omvärderas när vi ser konsekvenserna av dagens energiproduktion i ljuset av den pågående globala uppvärmningen. Om vi skall ha någon chans att påverka de stora klimatförändringarna behöver vi göra det nu och då kommer vi också att gemensamt lösa de problem som finns med hantering av kärnavfallet.

Brand har ett övertygande sätt att skriva och han har en klar poäng. De svepande generaliseringarna är dock problematiska. Det krävs en betydligt mer nyanserad diskussion om vart och ett av de ämnen som tas upp. I den efterföljande diskussionen får Brand berättigad kritik av Joseph Romm, en välkänd expert inom energiområdet.

Det viktiga för mig var att det skrevs en artikel som understryker att många av våra traditionella föreställningar om världen håller på att ställas på ända. Ny kunskap och nya förutsättningar sätter våra värderingar på spel och det mesta måste diskuteras lite djupare och inte bara döljas under arketypiska etiketter.

Läs artikeln i Technology Review:
Environmental Heresies

Läs även den efterföljande diskussionen:
Brand vs Romm (defunct)


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.