PWC i England (PricewaterhouseCoopers) har tillsammans med James Martin Institute for Science and Civilisation utvecklat en uppsättning scenarier om framtidens arbete.

200711291025
Själv undrar jag varför PwC inte kunnat göra detta själv utan arbetat med James Martin Institute. Det är väl antagligen för att skapa en känsla av opartiskhet inför slutsatserna som faktiskt är svåra att föra fram.

Slutsatser från rapporten

  • sättet man gör affärer på kommer att förändras dramatiskt
  • hantering av personal kommer att bli en av största utmaningarna för företagen i morgon
  • HR avdelningarnas roll kommer att förändras dramatiskt

I ett projekt runt Knowledge Management 2002 med 2008 perspektivViktoriainstitutet var vi inne på samma linje, men stannade vid slutsatser runt implikationer runt KM systemen. En slutsats där var att “hård KM” dvs att inte försöka flytta kunskap oberoende av människor utan istället hitta rätt människor med rätt kunskap kommer att vara utmaningarna och förslaget i ett av scenarierna var att bemanningsföretag av ManPower-typ kommer att utgöra morgondagens HR-avdelningar.
200711291042
Ladda ner PDF med en presentation av scenarioprojektet från Viktoriasinstitutets KM-projekt här

Ladda ner scenariorapporten från PwC här.

Se och andra bloggar om: ,


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.