Höll idag en lunchpresentation för en grupp trevliga och entusiastiska deltagare i Handelskammaren i Borås Next & Now nätverk. Här kommer bilderna jag visade.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.