Framtidsforskare ser på film

Ett av de populäraste verktygen för att syssla med framtidsstudier är numera olika scenariobaserade metoder. Det som gör scenarier så bra är att man kan få en konkret extrapolation av en möjlig värld som skapar nya intressanta tankar och mönster om hur framtiden skulle kunna se ut. Här gränsar scenariebaserade metoder tydligt till litteratur och film, och då främst Science Fiction. Vad kan man lära sig genom att se på SF filmer eller läsa SF litteratur? På denna site kommenterar framtidsforskare olika SF filmer och diskuterar det budskap som framtiden filmerna eventuellt har.

http://www.futuristmovies.com/

10 saker amerikanske arbetsgivare vill att du lär dig på college

Många av våra högre utbildningar är främst fokuserade på den rent kunskapsmässiga aspekten av lärandet. Detta är förstås grundläggande, men i framtiden kommer detta att endast utgöra basen. Morgondagens arbetsgivare kommer även att värdera andra aspekter hos dem de anställer. Tankarna går till vad militären brukade kalla för duglighet. Bill Coplin vid universitetet i Syracusa har skrivit en bok som heter 10 Things Employers Want You To Learn In College.

Dessa 10 saker nämns i boken:

  • Arbetsetik, inkl förmågan att motivera sig själv och planera sin tid
  • Kroppsliga förmågor som t ex att hålla sig vid god hälsa och se frisk och fräsch ut
  • Språklig (muntlig) förmåga att kunna kommunicera, både mellan fyra ögon och i grupp
  • Skriftlig kommunikation, inkl att utforma och kontrollera sitt eget arbete
  • Arbeta med människor, kunna bygga relationer och arbeta i grupper
  • Influera människor i sälj- och ledarskapssituationer
  • Samla information från olika medier och hålla informationen organiserad
  • Använda kvantitativa verktyg som t ex statistik, diagram och kalkylark
  • Ställa och svara på de rätta frågorna, utvärdera information och tillämpa sin kunskap
  • Lösa problem, inkl identifiera dem, hitta möjliga lösningar och använda dessa

Dessa krav har successivt blivit allt viktigare och kommer att bli än viktigare i framtiden. Frågan är väl bara varför de inte formulerats på detta tydliga sätt tidigare.