Ny demografisk trendrapport från FN

Nytt och intressant att notera: Världens befolkning kommer enligt de justerade trenderna att plana ut runt 9 miljarder år 2050 Urbaniseringen ökar kraftigt och dagens antal stadsbor (3,2 miljarder) kommer att öka till runt 5 miljarder (60% av jordens befolkning) år 2030 Andelen personer över 60 år kommer att dubblas från 10% i år till över 20% år 2050 Antalet migranter har fördubblats mellan år 1960 och år 2000 och 60% av dessa finns i Läs mer…

Spegel, spegel på väggen där…

I sagorna och myternas värld har speglar gärna speciella magiska förmågor. De är ofta allseende och kan t ex ge svar på svåra frågor om vem som t ex skönast i landet är. Nu när Internet har kommit så får väl den typen av frågor lätt svar med hjälp av Google ;-). Framtiden är dock fortfarande svår att se in i. Tänk om man hade en spegel som kunde berätta vilka konsekvenser en viss handling Läs mer…

Nyvaknat intresse för framtiden – en ny trend?

Trender och framtid verkar komma allt mer i ropet igen och jag är inte den ende som konstaterar detta. Framtidsanalytikerna på The Herman Group noterade samma sak i en alert för ett par dagar sedan. Jag har själv noterat ett ökat intresse de senaste månaderna då jag fått en ökad andel mail från min website om scenarioplanering http://www.well.com/~mb/scenario/.

(mer …)

Skrivbordsfabriken

För lite mer än 30 år sedan var Desktop Publishing något som fanns som forskningsprojekt på ställen som Xerox Parc och kanske i någon källare på IBM. Sättning och tryckning var något som sköttes av komplicerade maskiner och kunniga hantverkare. Idag finns kapaciteten och programmen på var mans skrivbord. Det är fortfarande lite besvärligt och dyrt att maskinellt skära papper i olika format och sedan binda ihop dem till en bok. För de flesta av Läs mer…

Den spelande generationens frammarsch

I boken Managing the Gamer Generation beskriver författarna hur den generation som är uppväxta med datorspel ser världen. Hur har deras värderingar och syn på världen utvecklats och vilka konsekvenser kommer detta att få i framtiden? Författarna noterar att t ex att komplexitet och lärande hanteras genom att försöka om och om igen, lite annorlunda varje gång. I en spelsituation har man har ju flera liv och tränas i att gång på gång försöka tills Läs mer…

Scenarioplanering – att hitta säkerheter eller osäkerheter?

Scenarioplanering handlar om att skilja på de osäkerheter man har framför sig och de säkra utvecklingslinjer man har. Utgående från de osäkra dimensionerna spänner man sedan ut scenarier som då blir skisser av flera framtida utvecklingslinjer. Kärnan i scenarioarbetet brukar sägas vara att man identifierar de kritiska osäkerheterna. Shell som är pionjärer i scenarioarbete har på senare tid tagit tänkandet ett steg till. Istället för osäkerheter har man börjat fokusera på den säkra utveckling i Läs mer…

Existentialism och strategi

Jay Ogilvy, en av grundarna av GBN – Global Business Network, är ursprungligen filosof och studerar gärna människor och samhälle snarare än företag. I artikeln What strategists can learn from Sartre börjar han sin berättelse med att berätta varför det är så svårt att förstå kunderna. Kunderna är i grunden oförutsägbara eftersom den stora massan inte längre är lika drivna av de grundläggande behoven utan av mer komplexa och individuella existentiella behov. Ogilvy säger att Läs mer…

Framtidsforskare ser på film

Ett av de populäraste verktygen för att syssla med framtidsstudier är numera olika scenariobaserade metoder. Det som gör scenarier så bra är att man kan få en konkret extrapolation av en möjlig värld som skapar nya intressanta tankar och mönster om hur framtiden skulle kunna se ut. Här gränsar scenariebaserade metoder tydligt till litteratur och film, och då främst Science Fiction. Vad kan man lära sig genom att se på SF filmer eller läsa SF Läs mer…

10 saker amerikanske arbetsgivare vill att du lär dig på college

Många av våra högre utbildningar är främst fokuserade på den rent kunskapsmässiga aspekten av lärandet. Detta är förstås grundläggande, men i framtiden kommer detta att endast utgöra basen. Morgondagens arbetsgivare kommer även att värdera andra aspekter hos dem de anställer. Tankarna går till vad militären brukade kalla för duglighet. Bill Coplin vid universitetet i Syracusa har skrivit en bok som heter 10 Things Employers Want You To Learn In College. Dessa 10 saker nämns i Läs mer…