Scenarier från WBCSD

Jag fick mail från Thorsten Arndt på WBCSD – World Business Council for Sustainable Development i Genève där han pekade ut två andra scenarioprojekt som jag förstås lade upp på min sida scenario planning resources Kika gärna in dem då de är välgjorda och har drivits av personer från bl a Shell. WBCSD water scenarios to 2025 WBCSD Global Scenarios 2000-2050: Exploring sustainable development Vattenscenarierna publicerades i höstas och är ett bra exempel på hur Läs mer…

Scenarioworkshop över nätet (kanske i pyjamas)

Äntligen någon som som provat en virtuell scenarioworkshop fullt ut! Center for Responsible Nanotechnology körde nyligen en workshop med 15 personer på olika platser via Internet och telefon med Jamais Cascio som facilitator. Själv har jag inte haft någon sådan mölighet, men detta gör mig allt mer intresserad av att försöka. De hjälpmedel man använde workshopen för CRN var: Röst: ett telefonbaserat konferenssystem EMail: för privata meddelanden Delad “Whiteboard”: Google Docs Delat kalkylark, för att Läs mer…

Om förändringar – signifikanta och gradvisa

När det sker små gradvisa förändringar så går det att förändra utan att ifrågasätta allting och tänka helt nytt. När det istället sker stegvis utveckling med lite större förändringar kanske man behöver tänka om allt. Det sista brukar man i vår mekanistiska värld inte gärna vilja förstå och man sitter ofta länge och försöker skruva på rattarna innan man till slut inser att man måste ta ett större grepp. K-dude kom med ett liknelse i Läs mer…

Databas över vetenskap och tekniktrender öppnas…

I dagarna öppnades Delta Scan: The Future of Science and Technology, 2005 – 2055. Som namnet omfattar den trender inom olika vetenskapliga och tekniska områden. Bakom denna publikation finns Institute for the Future och Horizon Scanning Centre. Man kan också läsa mer om projektet bakom. Projektet har förstås inte begränsat sig till trender inom detta område. Företaget Ipsos MORI som också varit inblandat i projektet har öppnat upp Sigma Scan där man kan söka i Läs mer…

Tips för att skriva scenarier

I tidskriften FUTUREtakes som ges ut av den amerikanska delen World Future Society finns i senaste numret en artikel med tips om hur man skriver sina scenarier på bästa sätt. I 10 olika punkter får man både idéer om hur man skall göra och ibland även hur man inte skall göra. Use the Secret Story Formula Stories Need a Hero Technology is NOT the Hero of Your Story Fill Your Story with Conflict Stories Must Läs mer…

Nobel-fredspristagare sätter kriget mot terrorismen i perspektiv

När man tittar mot framtiden och försöker bli av med sin schablonbild behöver man en del väckarklockor. Jag tycker en av dessa levererades av fredspristagaren i sitt tal igår. Muhammad Yunus pratade om det stora och unikt understödda FN-projektet att halvera världssvälten till 2015 som startades för 6 år sedan. Ett projekt som få hör talas om idag. “Never in human history had such a bold goal been adopted by the entire world in one Läs mer…

Scenarier i kvällens avsnitt av Planeten (del 4)

        I går kväll gick det sista avsnitt av Planeten (avsnitt 4). Detta byggde till stor del på fyra scenarier om olika möjliga framtider: “Star Trek”, “Mad Max”, “Ecotopia” och “Big Government”. Källan till dessa scenarier kan hittas i Robert Costanzas artikel från år 2000 publicerad i Ecology and Society. För en renlärig scenarioplanerare kan scenarier tyckas vara lite oortodoxt uppbyggda, men eftersom det bakomliggande resonemanget resulterar i 4 intressanta framtider att Läs mer…

Är kärnkraftens tidevarv förestående?

Stewart Brand, bl a grundare av Whole Earth Catalog och författare till en mängd inflytelserika böcker, förutspår i artikeln Environmental Heresies att klyftan mellan miljörörelsen och den vetenskapliga utvecklingen kommer överbryggas. Orsaken är att den ökande kunskapen om vår miljö och vårt samhället ger ett annorlunda perspektiv på gårdagens sanningar. Det finns flera exempel på när vi har radikalt ändrat inställning när vi fått ny kunskap och synen på skogsbränder är ett sådant. I början Läs mer…

Hur samhällen kollapsar

Hur kan hela samhällen bara försvinna? Vad var det t ex som hände med maya-kulturen eller befolkningen på Påskön? Jared Diamond, författare till boken Gun, Germs and Steel har nu kommit med en ny fascinerande bok som heter Collapse – How Societies Choose to Fail or Succeed. Som titeln antyder så handlar boken om hur samhällen går under på grund av sin oförmåga att anpassa sitt beteende till de förutsättningar som verkligen gäller. Exemplen som Läs mer…