Nätverk

Martin har relationer till organisationer och individer där kunskap utvecklas och idéer bryts. I hans nätverk finns bl a

  • Arkitekt Per Nadén – samarbete runt stads- och samhällsutveckling
  • Knowit Business Growth – strategisk innovationsstyrning
  • Paul Holmström Management AB – samarbete när det gäller teoriutveckling, strategi, organisationsutveckling och omvärldsanalys
  • Splitvision Research – Etnografiska samhälls- och marknadsundersökningar
  • PA Ståhlberg – Tänkolog – samarbete runt kreativitet
  • Malmeken AB – Sustainable Business Development och projekt inom automotive
  • Changemaker – samarbete runt förändringsprojekt

Nätverk och organisationer

wfsf-logo

Kommentera