Martin är en kreativ analytiker, strateg och futurist med en bakgrund i filosofi och IT. Han drivs av att förstå och förklara hur världen förändras. Och att hjälpa organisationer att få syn på och möta framtiden.

Han är sedan 2008 medlem av World Futures Studies Federation. WFSF är en global organisation med medlemmar i 60 länder och partner till FN när det gäller framtidsfrågor.

Martin har tidigare arbetat som

  • Internet/UNIX-evangelist på Volvo Data
  • Technology Watcher på Volvo IT
  • Omvärldsbevakare för Sveriges Tekniska Attachéer i San Francisco
  • Strateg med fokus på framtidsfrågor på Volvo Car Corporation
  • Konsult inom strategi och scenarioplanering för entreprenörsverksamheter på Carlstedt Research & Technology
  • Konsult inom nätverket Fluidminds Business Revolutionaries
  • Ansvarig för framtids- och insiktsdelen inom Knowit Business Growth
  • Lärare i affärsutveckling och innovation på IHM Business School

Martin är på deltid engagerad i RI.SE och undervisar då och då i scenarioplanering och strategi på Institutionen för Tillämpad Informationsteknologi vid Göteborgs Universitet och på Chalmers.


View P A Martin Börjesson's profile on LinkedIn

Berättelsen

P A Martin Börjesson började sin yrkesbana på Volvo Data i slutet på 1980-talet. Där arbetade han med de nya teknologier som senare skulle komma att bli Internet. På universitetet läste han förutom dataolog i huvudsak filosofi. När han efter flera år insåg att han inte kunde äta filosofi sökte han sig till Volvo för att istället använda sin kunskap om datorer och datakommunikation. Väl inne i en traditionstyngd, hierarkisk och stordatorcentrerad verksamhet på Volvo började också en mission för att förklara och för organisation och medarbetare om den nya tekniken som han såg förändra förutsättningarna dramatiskt.

Efter ett avbrott i arbetet för Volvo, 1995-96 när han arbetade för Sveriges Tekniska Attachéer i San Francisco och på nära håll fick undersöka Internet-revolutionens kärna, kom han tillbaka till Volvo och fortsatte sin mission. Först som Technology Watcher med mandat att sprida kunskap om nya sätt att arbeta och sedan inom affärs- och produktstrategi på Volvo Cars.

En insikt av arbetet med omvärldsanalys- och framtidsfrågor på företags- och nationell nivå var att det filosofiska och mer långsiktiga perspektivet var det viktiga. Och kanske det som var mest styvmoderligt behandlat i stora och konservativa organisationer som Volvo.

Efter att under mer än 10 år ha arbetat med omvärldsanalys att sprida insikter om det framväxande digitala samhället och dess långtgående strategiska konsekvenser bestämde sig Martin för att arbeta på ett bredare plan och dra nytta av sitt sätt att se på världen som ofta gick utanför det som varje enskilt företag omfattade.

Resultatet blev att Martin först arbetade inom Carlstedt Research & Technology, ett företag som både sysslade med konsultverksamhet, såddfinansiering för nya bolag och drev en riskkapitalfond, startade han futuramb, en verksamhet med syfte att hjälpa organisationer att förstå hur framtiden utvecklas, och stödja resan dit med processer, workshops och projekt.