Vår värld formas idag till stor del av tekniska landvinningar som på ett komplext sätt samspelar med individer, organisationer och samhälle. Futuramb är ett uttryck för min drivkraft att vilja hjälpa individer, samhälle och företag att hantera den övergång till det nya samhälle som formas av de nya förutsättningarna. Genom att förstå de de förlopp och drivkrafter som är verksamma skapar vi förutsättningar för att kunna navigera lyckosamt och anpassa sig till den nya värld dit vi är på väg

Jag sysslar med en rad olika verksamheter som har till syfta ett hjälpa organisationer att bättre förstå både sin framtid och samtid och kunna staka ut riktningen mot framtiden.

  • Föredrag och seminarier om framtiden
  • Scenarioplaneringsprojekt
  • Strategiprocesser
  • Utbildning i metoder för omvärlds- och framtidsanalys
  • Forskningsprojekt
  • Coaching av ledare i framtidsfrågor

futuramb [-a’mb] subst. ~en ~er · en fråga, ett påstående eller kort
b
erättelse som ramar in och inspirerar till en konversation om
alternativa framtider, påverkande trender och drivkrafter

0 kommentarer

Lämna ett svar