Trender och framtid verkar komma allt mer i ropet igen och jag är inte den ende som konstaterar detta. Framtidsanalytikerna på The Herman Group noterade samma sak i en alert för ett par dagar sedan. Jag har själv noterat ett ökat intresse de senaste månaderna då jag fått en ökad andel mail från min website om scenarioplanering http://www.well.com/~mb/scenario/.

Ökat intresse för framtid och trender verkar alltså vara en trend just nu, hur knäppt det än kan låta! Varför sker detta just nu? Det skulle kunna bero på flera saker. En explosion av påtvingade valmöjligheter kan till slut ha fått personer och organisationer att inse att de måste ta beslut om olika vägval och därmed ta ansvar för sin egen framtid.

En annan faktor kan också vara de flertal år av kortsiktigt tänkande som till slut skapat ett uppdämt behov av att förstå det mer långsiktiga perspektivet. När man återigen lyfter blicken upptäcker man att man faktiskt inte längre har förmågan att se framåt som man kanske hade innan man försjönk i den då så livsnödvändiga operationen.

Ytterligare en faktor kan vara att det under en längre tid har känts som om man faktiskt inte haft några valmöjligheter. Det dyker hela tiden upp faktorer från någonstans utanför synfältet och minskar ens handlingsutrymme vilket åstadkommer en känsla av att man far som ett rö i vinden. Man får en känsla av att man måste ta kontroll över sitt eget öde innan omständigheterna gör det.

För att starta processen med att se framåt igen kan man börja med de listor som sammanfattar de mest påverkande trenderna inför nästkommande år som dyker upp i tidskrifter och på websiter runt årskiften. Det brukar vara nyttig läsning men trendlistor kan vara än mer användbara om man diskuterar dem på ledningsmötet när man skall ta något beslut. Om man vill ta ytterligare ett steg kan man ha en workshop runt dem och kanske till och med bygga de framtidsscenarier som verksamheten saknat så länge. Trendlistor kan verka oanvändbara och trista men om man förstår hur man skall använda dem kan de vara riktigt användbara.

Här kommer ett axplock av de trendlistor som förekommer.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.