Scenarier är ett sätt att både visualisera framtiden, men också fokusera på de osäkerheter man står inför. Ett annat sätt att arbeta med framtiden på är att man drar ut en utvecklingslinje och försöker beskriver den så trolig att man måste ta hänsyn till den. Det är precis detta News Of Future gör…

Det är dessutom schysst att nyheterna avslutas med frågor om framtiden och referenser till informationen som artikeln bygger på.

Klart bra inspiration till framtidsdiskussioner! Kolla in:
Logo

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.