Före årsskiftet slängde vi ihop en liten film om projektet Framtidens Hållbara Affärsmodeller. Syftet var att kort beskriva projektet och dessutom testa att använda filmmediet för att få fram ett budskap.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.