Nu är det spännande!

Ett nytt decennium väntar ju bortom champagne-skålen vid tolvslaget. Då lämnar vi 2010-talet och går in i 2020-talet.

När jag började plocka ihop mina tankar blir det allt tydligare att otroligt mycket hänt de senaste 10 åren. Framför allt tyckte jag det blivit allt tydligare att vi befinner oss i ett större förändringsskede än vi förstått.

Och nu är det på allvar!

Demokratins utmaningar

I början på decenniet var sociala medier ett relativt nytt fenomen. Barrack Obamas kampanjstrateger såg de nya möjligheterna och använde dessa för att få USA:s första afroamerikanske president vald. Det tog inte heller lång tid förrän den arabiska våren drog igång och den allmänna uppfattningen verkade vara att den digitala tekniken kopplade ihop människor och utmanade auktoritära stater. Demokratin höll på att stärkas med dessa nya verktyg – folkets verktyg.

Efter bildandet av ISIS, ett försök att etablera en islamisk stat, samt valrresultaten 2016 då engelsmännen valde att göra en Brexit och amerikanerna valdeDonald Trump till president förändrades bilden dramatiskt. Fenomen som fake newsförändrade hela den politiska diskussionen. Främlingsfientlighet, populism och ett nytt politiskt samtal gjorde att den liberala demokratins företrädare brutalt fick lära sig att de själva var en elit som levt i en bubbla.

Idag vacklar demokratin betänkligt och den politiska diskussionen har flyttat ut från parlamenten och förs nu i allt oftare på Youtube, i podcasts, på sociala medier och på gatorna.

Övervakningsekonomin är här

I början av decenniet ansågs man som lite muppig om man var rädd att bli övervakad på Internet. I kapplöpningen om att vara först med det senaste spreds smarta klockor, allt smartare telefoner och smarta hemassistenter t var människas ficka, handled och kök – och som alla ständigt skickar data om oss.

Idag är problemet med detta dataflöde en mycket större fråga. EU har infört GDPR och Shoshana Zuboffs bok Övervakningsekonomin satte ett nytt ord på vår språkkarta.

Härom året upptäckte vi dessutom att övervakningsekonomin bidragit till att de stora plattformsföretagen nu har tagit plats som världens största företag. Och då ser vi inte ens undervegetationen av små företag som samlar, köper och säljer data om oss på en snabbt växande marknad.

Klimatutmaningarna är på allvar

I början av decenniet hade vi gradvis börjat förstå vikten av klimatutmaningarna. Dock behandlades frågan politiskt som en bland andra och så mycket konkreta effekter blev det inte.

Nu i slutet av 2019 har detta ändrats. I och med bl a Greta Thunberg och grupper som Extinction Rebellion har fråga nu hamnat överst på agendorna. Det är till och med populärt att utfärda nödläge för klimatet för att markera frågans vikt.

Nu väntar vi bara på att någon med politiskt mod tar ett första rejält steg.

Ett nytt geopolitiskt läge

I början på decenniet såg vi att efterkrigsordningen steg för steg började gå upp i sömmarna. Dock kändes det mer som skakningar och ett gradvis ökande kaos än som stora dramatiska händelser.

När 2019 nu går mot sitt slut har sönderfallet skett. USA och Kinas roller har förändrats dramatiskt. Allt fler länder styrs av invandringsfientliga, autokratiska och oförutsägbara ledare. Säkerhetsfrågor och resiliens i försörjningssystemen har nu nästan hamnat högst upp på de politiska dagordningarna.

Efterkrigstidens globala ordning är nu helt upplöst. Aktörerna på den globala arenan håller på att positionera sig inför den nya ordningen.

AI och digitalisering innebär transformation

År 2010 handlade digitaliseringen mest om molnet och allt smartare telefoner. Efter nya tekniska utvecklingsframsteg inom robottekniken började man istället prata om självkörande fordon som nu var inom räckhåll. Det mest intressanta var att bara några år innan var forskarna överens om att köra bil själv var alldeles för svårt för datorer.

Flera lyckade robotprojekt och demonstrationer av smarta algoritmer återuppväckte begreppet AI – Artificiell intelligens. När det 2013 publicerades en artikel som målade upp en bild av att ca 50% av våra arbeten skulle kunna tas över av datorer och robotar exploderade diskussionen om hur morgondagens arbete skulle kunna se ut.

Och när sedan 2017 datorer lärde sig själva att bli bäst på det erkänt svåra spelet Go nådde AI-diskussionen geopolitiska dimensioner. Kina satte snabbt upp mål om att bli bäst på AI till 2030. Och andra länder med ambitioner var inte sena att följa efter.

Under decenniet omvandlades digitaliseringen från att handla om smarta telefoner och obegripliga molnlösningar till att handla om framväxten av smarta maskiner som kanske till och med skulle kunna utmana oss eller skapa en annan sort människa.

Helt nya frågor började ställas som t ex när kommer algoritmerna att veta mer om oss än vad vi själva gör?

Genteknikens årtionde

Gener och bioteknologi var spännande områden under snabb utvecklingen redan innan 2010.

De senaste åren har populariteten att göra olika sorters genanalyser exploderat. Från att ha börjat med att människor brydde sig om sin hälsa flyttade intresset allt mer till att få reda på sitt genetiska ursprung.

Men under 2012 kom CRISPR/cas9, en ny teknologi som förändrade hela det genetiska spelfältet. När man i princip felfritt kan klippa och klistra i gener öppnas ett helt nytt fält upp vi bara sett början på.

Nu närmar vi oss alltså ett decennium när det är möjligt, och betydligt mycket enklare, att utveckla nya arter och förändra arters egenskaper utan slumpmässiga bieffekter.

Inför 2020-talet

Hur ser det då ut inför nästa decennium?

En konsekvens av 2010-talets utveckling är att konfliktlinjerna inför framtiden börjar kunna skönjas.

När jag pratar om framtiden ritar jag gärna S-kurvor. Först en kurva som nyligen startat och beskriver hur nya teknologier och nya organisationsformer tar fart i en accelererande takt. Den andra kurvan är en kurva som just passerat sin topp och är på väg neråt och beskriver nedgången för de modeller, tankesätt och teknologier som byggt upp dagens samhälle.

Jag skulle säga att vi i slutet av 2010-talet just passerade punkten där dessa kurvor möts. Vi är alltså bortom den punkt när det gamla kan dämpa det nya. Nu kommer en era när det nya kommer att straffa det gamla.

I grunden är framtiden alltså fortfarande osäker.

Antingen kommer vi att följa vågen av exponentiell tillväxt på andra saker än de som skadar klimatet. Eller så håller konflikten mellan det nya och gamla på att slita sönder samhället på ett sätt som är svårt att laga. Då kommer vi att följa med kurvan nedåt. Den tredje varianten är att vi samlar ihop oss och lyckas balansera dessa två extrema utvecklingslinjer till att bli något den stora massan vill och kan acceptera.

Om det senaste decenniet gett oss något budskap skulle jag säga att det handlar om att nu är det allvar.

Klimatutmaningarna är nu verkligen på allvar.

Konflikten mellan att möta klimatutmaningarna och västvärldens välfärdsprojekt är på allvar.

Omvandlingen av den politiska logiken är inte längre en liten sidohändelse, den är nu mitt ibland oss och är i högsta grad på allvar.

Vi börjar få en lite mer nyanserad bild av den digitala tekniken och att har nu insett att den faktiskt omvandlar samhället. Och den digitala transformationen av samhället är på allvar!

Så läget är just nu ganska osäkert…

…men nu har vi fattat att det är på allvar!

Gott Nytt Decennium!

I morgon är det dags att spotta i händerna och göra något åt det!

/martin

Kategorier: Lösryckta funderingar

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.