I Västvärlden, och inte minst i Göteborg, vill vi gärna tro att morgondagens hälso- och sjukvårdstillämpningar utvecklas inom Life Science-branschen. För det är där nyckelkunskapen inom medicin, kirurgi, genteknik och biokemi m m finns.

Det finns bara ett litet krux.

I en framväxande algoritmvärld är denna djupa ämneskunskap inte lika mycket värd som tidigare. Åtminstone inte relativt sett. Och inte ensam. Kunskap och analysförmåga paketeras nämligen allt mer in i algoritmer och plattformar.

Industrisamhället byggdes upp runt logiken att det var grindväktarna som skapade värdet. Värdet kunde först spridas när någon kunde komma in till värdekällan. I ett algoritmsamhälle är det inte längre så. Värdet kan numera realiseras överallt. Nyckeln till värdeskapande är istället spridning av lösningen till de stora massorna och tillgänglighet till relevant data. Det är spridningen av möjligheterna som öppnar upp nya möjligheter och som  skapar det största värdet.

Och hur når man dit?

Svaret verkar vara genom väldesignade tjänster, produkter och affärsmodeller som har evolutionär växtkraft en integrerad funktion för datainsamlingen. Dvs som attraherar, säljer och kan samla data!

Värdet av en tekniskt briljant lösning riktad mot en handfull experter ställs alltså mot en halvbra men populär produkt eller tjänst som används av de stora massorna. Tittar man teknikhistoriskt har denna konkurrenssituation uppträtt många gånger. Då har det nästan uteslutande varit den populära produkten som säljer bäst som vinner och formar världen omkring sig.

Nu har dessutom en ny faktor inträtt. I en algoritmvärld kan den populära tjänsten eller produkten också samla och analysera stora mängder data som den växande massan av kunder producerar. Konkurrensen i algoritmekonomin ligger då inte enbart i attraktion hos produkten i kombination med en bra affärsmodell. Den som har tillgång till mest och mest relevant data har ett ännu större övertag. Så stort att det skapar helt nya utvecklings- och konkurrensmöjligheter. Och till och med en helt ny värdedomän för den som äger denna datamängd.

Därför är det intressant när entreprenörs-gurun Steve Blank skriver om senaste versionen av Apple Watch – Series 4 som en tipping-point för hälso- och sjukvårdsområdet. En produkt som ständigt får fler insamlingsmekanismer och analysfunktioner för hälsodata (motion, hjärtrytm, EKG, falldetektion m m) och har en potential att säljas i 15 miljoner exemplar om året är ett definitivt ett tecken på att något håller på att hända när det gäller vad som driver på framtidens hälso- och sjukvård.

Och att Apple Watch dessutom börjar få ett rykte om att rädda liv gör nog inte att försäljningen kommer att minska.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.