Nytt och intressant att notera:

  • Världens befolkning kommer enligt de justerade trenderna att plana ut runt 9 miljarder år 2050
  • Urbaniseringen ökar kraftigt och dagens antal stadsbor (3,2 miljarder) kommer att öka till runt 5 miljarder (60% av jordens befolkning) år 2030
  • Andelen personer över 60 år kommer att dubblas från 10% i år till över 20% år 2050
  • Antalet migranter har fördubblats mellan år 1960 och år 2000 och 60% av dessa finns i den “utvecklade välden”

Ladda ner rapporten (fungerar inte längre)


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.