Jag upptäckte just att Gill Ringland kommit ut med ytterligare en scenariobok i september: Scenarios in Marketing. Hur kan jag ha missat det! Det är den fjärde i ordningen. De tre tidigare är enligt min mening hyfsade med många bra exempel från verkliga projekt.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.