Brain Implant3Vi har tidigare i Spana nu! rapporterat lite om möjliga tillämpningar inom ekonomin av dagens utveckling inom det neurala området. Det är ingen hemlighet att det sker en enorm utveckling inom området som kommer att få stor påverkan på oss människor i framtiden. En stiftelse som kallar sig Lifeboat Foundation har gjort en intressant rapport där hypotesen är att NBIC baserad teknik kommer att bli nästa stora tekno-ekonomiska utvecklingscykel.

OVERVIEW

Society shapes and is shaped by advancing technology. To illuminate the important societal implications of the NBIC (nano-bio-info-cogno) convergence it is critical to place it within a broad historical context. History sharpens unique issues that require attention versus ones that have more obvious trajectories. By viewing history as a series of techno-economic waves with accompanying socio-political responses, it is possible to begin to understand how NBIC technologies will have an impact on society.

Läs rapporten på: LF Special Report: Neurotechnology and Society (2010-2060)

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.