I dagens DN konstaterar Kent Asp i debattartikeln “Journalisterna har makten över politikens dagordning” att det skett ett skift av allmänhetens syn på vem som har makten.

År 2005 bedömde allmänheten att journalisterna hade det klart största inflytandet. Och avståndet till regering och departement är mycket stort, och ännu större till de politiska partierna. Endast 22 procent av svenska folket angav att partierna hade ett “mycket stort inflytande”, medan mer än dubbelt så många (45 procent) angav att journalisterna hade ett “mycket stort inflytande”.

Detta innebär förstås ett stort demokratiskt dilemma, men vad är det som egentligen ligger bakom denna förändrade inställning? Och vart är är utvecklingen på väg i ett lite längre perspektiv??

Min tolkning av detta är att vi har tagit ytterligare ett steg mot en förändring mot ett nytt samhälle, ett jag brukar kalla för det horisontella samhället. Detta karaktäriseras av en mycket större instabilitet eftersom statiska, “vertikala” och hierarkiska strukturer ständigt kommer att utmanas, ifrågasättas och allt oftare befinnas irrelevanta . Orsakerna, enligt mitt sätt att se och ganska förenklat, är

  1. den enorma ökningen av horisontell kommunikation mellan individer som bryter sönder det traditionella vertikala/hierkiska strukturerna – och i många fall gör dem irrelevanta
  2. den ökade (upplevda) förmågan hos individen att i allt större utsträckning förstå, påverka och organisera sin egen omgivning
  3. de förändrade värderingarna i ett postmaterialistiskt och postindustriellt kunskapssamhälle där den moderna människan ständigt ifrågasätter och själv anser sig att rätt att avgöra vad som är sant och falskt och till och med vem vi själva är

Ett tecken på att vi är på väg mot ett sådant samhälle har en upplevelse av att våra hierarkiska toppar inte längre är relevanta och att de till och med i sak allt oftare faktiskt inte ser eller förstår vilka de reella problem är. De verkar s a s skapat sig en egen värld som inte längre är kopplad till den verklighet de är avsedda att “styra.

Zz6B20C6Ae-1

Att vi någonstans på den vägen plötsligt inser att det är själva kanalen av information mellan oss som kanske inte är legitim eller åtminstone är styrd är inte så konstigt.

Det intressanta är väl kanske inte att journalisterna idag upplevs vara makthavarna utan vad nästa steg i utvecklingen kan tänkas vara? Kommer makten att svänga tillbaka till regeringen och de politiska partierna eller kommer den kanske att tillskrivas olika kluster av olika enfrågediskussioner via bloggar och annat i den gränslösa cyberrymden??


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.