The Futuramb Daily

OK, traditionella dagstidningar har det svårt och tappar läsare i en stadig takt. Och det är inte svårt att förstå vad det beror på när man ser på det ständigt ökande utbudet av nyheter och information som gratis strömmar fram överallt. Ett vanligt argument för att vissa ändå vill läsa en publicerad tidning är att det är viktigt att någon har gjort ett bra urval av artiklar och information, eftersom urvalet faktiskt är det som skapar ett sammanhang i kaoset. Och det är förstås en poäng, men även här verkar dagstidningar misslyckas eftersom redaktionerna i sina försök att attrahera tillräckligt många läsare tyvärr verkar skapa allt mer mer intetsägande och alltför lika de snabbt ihopredigerade gratistidningar de själva helst vill skilja sig från.

Kanske lösningen kan finnas i att låta var och en en redigera ihop sin tidning så att allas varianter kan finnas tillgängliga för alla andra så att var och en har sin egen tidning – och att man istället för att alla skall läsa samma text som kommer från någon okänd redaktör med en okänd agenda, kan läsa varandras för att inte fastna i sitt eget perspektiv?

Det är precis vad paper.li har tagit fasta på när de automatiskt genererar en tidningsliknande sida utifrån en persons Twitter-flöde och gör denna tillgänglig för alla andra att läsa.

Min tidning heter The Futuramb Daily och publiceras automatiskt varje dag. Väl bekomme!

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.