Hur navigerar man i en malström?

Vi lever i en turbulent tid. Den exploderande AI-utvecklingen, bombardemanget av nyheter om allt från inflation och ekonomisk osäkerhet, demokratins kris, hot om krig och geopolitisk fragmentering samt sociala kriser som t ex gängskjutningar göra oss både yra och deprimerade. Det känns inte längre som vägen går framåt och uppåt som vi föreställde oss för bara något decennium sedan. Istället känns det som om vi utan styrförmåga plötsligt hamnat i en malström som sliter och Läs mer…