Det är intressant att McKinsey nu sedan ganska exakt oktober 2008 tycker scenarioplanering är en relevant och viktig metod för det strategiska arbetet. Så var det inte innan… 😉

Detta är en helt OK artikel som beskriver poängerna och ger en del ledtrådar, men beskriver också en del av svårigheterna. Artikeln slutar med detta stycke:

Why, then, don’t people routinely create robust sets of scenarios, create contingency plans for each of them, watch to see which scenario is emerging, and live by it? Scenarios are in fact harder than they look—harder to conceptualize, harder to build, and uncomfortably rich in shortcomings. A good one takes time to build, and so a whole set takes a correspondingly larger investment of time and energy.

[Från The use and abuse of scenarios – McKinsey Quarterly – Strategy – Strategy in Practice ]

Att göra en uppsättning scenarier är inte svårt. Att utveckla en uppsättning bra och användbara scenarier är däremot inte trivialt och innebär ofta en hel del arbete och förmåga att arbeta på ett abstrakt, men substantiellt plan – dvs på ett strategiskt plan.

  


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.