Gwynne Dyer från Global Business Network publicerade en artikel i ett antal tidningar där han förklarar att nu är det slut med 50 år av sjunkande matpriser. Från och med nu kommer priserna bara att öka vilket redan syns i riktningen världsmarknadspriserna nu rör sig. Drivkrafterna bakom ökningen är

  • ökad efterfrågan på mat på grund av demografisk och ekonomisk tillväxt
  • ökad efterfrågan på biobränsle ökar efterfrågan på odlingsbar mark
  • den ökande globala medel-temperaturen kommer att minska produktiviteten i jordbruken

Från artikeln:

As economist Lester Brown of the Earth Policy Institute told the U.S. Congress last month: “The stage is now set for direct competition for grain between the 800 million people who own automobiles, and the world’s two billion poorest people.” Guess who wins.

Läs artikeln i t ex TehranTimes där Gwynne avslutar med:

The price of food relative to average income is heading for levels that have not been seen since the early 19th century, and it will not come down again in our lifetimes.

Konsekvenserna för de områden i världen som redan har en ansträngd ekonomi och är fattiga kommer att bli allvarliga, vilket i nästa steg kommer att slå tillbaka på de rika i form av ökad global omflyttningar av människor, ökad grogrund för terrorism. Visst är de direkta konsekvenserna av ett förändrat klimat allvarliga, men desto mer man anar vilka de sekundära effekterna är så kan man undra om den klimathysteri som nu pågår inte gör mer skada än nytta.(via FutureWire)

Technorati Tags:

Kategorier:

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.