Precis innan sommaren var jag inblandad i ett scenarioprojekt med RISE inriktat mot Sveriges skolor. Syftet var att skolor och skolhuvudmän skulle få ett konkret underlag för att kunna planera sin verksamhet inför den osäkra hösten.

I de flesta scenarioprojekt ligger den största delen av arbetet på att hitta, utveckla och beskriva scenarierna. Det unika med detta projekt var att beskrivningarna av scenarierna blev mycket enkla. Istället lade vi energin på att sätta ihop ett praktiskt och direkt användbart planeringsunderlag för de olika scenarierna. Vi utvecklade alltså materialet så att personal i skolor och hos huvudmän direkt skall kunna använda dem vid höstens planeringsarbete.
 
Scenarioplaneringsprocessen viktades alltså lite annorlunda än vanligt. Oftast utvecklar man scenarier för att utforska en okänd framtid. Då ligger tyngdpunkten på själva utforskandet. Eftersom dessa scenarier var till för att att stödja skolornas konkreta planeringsarbete fick scenarierna karaktären av enkla skisser. Istället lade projektet huvuddelen av arbetet på att fylla dessa med konkreta tankar och brett insamlade insikter om praktiska konsekvenser.
 
Scenarierna och de praktiska hjälpmedlen är alltså färdigpaketerade och kan  användas direkt när skolans personal och ansvariga är tillbaka från semestern.
 
Scenarierna och arbetsmaterialet publicerades på sajten skolahemma.se veckan efter midsommar. Och nu i dagarna kom materialet ut på engelska för att kunna spridas till en bredare läsekrets.
Läs mer på skolahemma.se på Nytt material för scenarioplanering

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.